Partnerem České asociace franchisingu se stala Komerční banka, která zaštítí i soutěž Franchisa roku

Česká asociace Franchisingu (ČAF) má pro letošní rok nového partnera – Komerční banku (KB). Smlouva o spolupráci byla podepsaná na rok 2017 s možností jejího dalšího prodloužení. Komerční banka bude, kromě průběžné celoroční podpory členů ČAF, partnerem i dvou nejvýznamnějších akcí pořádaných asociací, a to aktuálně soutěže Franchisa roku a konference Franchising forum 2017.

„Komerční banka je již tradičním partnerem řady asociací a profesních komor. Toto partnerství vychází ze silné pozice KB v oblasti finančních služeb pro podnikatele a firmy. Sledujeme trendy a poptávku mezi našimi klienty a přicházíme s produkty, které jim umožňují rozvoj jejich podnikání, a to včetně těch, kteří se na podnikatelskou dráhu teprve vydávají. Je proto přirozené, že jsme se stali partnerem i České asociace franchisingu,“ uvedl Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky KB.

Začátek spolupráce mezi Komerční bankou a Českou asociací franchisingu shrnul Jan Gonda, prezident České asociace franchisingu a master-franchisant sítě výživových poraden Naturhouse, následovně: „Zahájení spolupráce ČAF a KB nás upřímně těší. V KB vidíme silného a strategického partnera, který zajisté přispěje ke zvyšování prestiže a kvality našich aktivit v oblasti franchisingu. Věříme, že KB tímto krokem umožníme také bližšímu poznání potřeb bankovních produktů a finančních úvěrů franchisových systémů jak na poli franchisorů, tak franchisantů. V posledních letech zájem a potřeba využití bankovních produktů na míru franchisových systémů z naší zkušenosti stoupá a předpokládáme, že se i nadále bude zvyšovat.“

 

Stejně jako v předchozím ročníku předá Česká asociace franchisingu (ČAF) ceny v kategoriích Franchisor roku, Broker Consulting Skokan roku a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu. Kategorie Franchisor roku ocení kvalitní tuzemský nebo zahraniční koncept. Ve druhé kategorii Broker Consulting Skokan roku má šanci uspět koncept, který v uplynulém roce otevřel nejvíce franchisových poboček. V rámci kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, kdy cenu uděluje Správní rada Asociace, bude oceněn projekt, jež se zasloužil o pozitivní rozvoj franchisingu u nás.

„Cílem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných, prosperujících a solidních forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Evropský kodex etiky franchisingu,“ vysvětluje prezident České asociace franchisingu Jan Gonda s tím, že první ročník se těšil poměrně vysokému zájmu ze strany franchisových konceptů, o čemž svědčil počet přihlášených subjektů. „Očekáváme, že ve druhém ročníku bude zájem franchisorů se o udělované ceny utkat ještě větší,“ doplňuje Jan Gonda.

Do soutěže se může přihlásit každá fyzická a právnická osoba, která na území České republiky prokazatelně vlastní nebo rozvíjí franchisový koncept a dodržuje Evropský kodex etiky franchisingu (kategorie Franchisor roku a Skokan roku), nebo se aktivně podílí na podpoře a rozvoji franchisingu v České republice (kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu). Franchisový koncept se může do soutěže přihlásit sám, ale může být také nominován. Online přihlášky či nominace je třeba podat do 15.3.2017.

Franchising je v České republice populárním způsobem podnikání. Jeho počátky zde sahají do roku 1990, kdy byla založena první česká franchisa. V současnosti působí v České republice přes 250 franchisových systémů, například právě Naturhouse nebo síť Konopných lékáren Carun, které zahrnují více než 6500 poboček.

 

Zdroj a foto: Česká asociace franchisingu

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010