Osobní prodej pod drobnohledem

Nekalé obchodní praktiky prezentované některými firmami na tzv. nákupních a převáděcích akcích zcela oprávněně, a řekněme konečně, spustily aktivity oficiálních míst vedoucí k jejich omezení. Rychlé reakci napomohl i dokumentární film Šmejdi. Situace nazrála do stavu, kdy výraz přímý prodej vyvolává apriori negativní asociace. I tady je však velmi špatným řešením házet všechny firmy zabývající se přímým prodejem „do jednoho pytle“.

Seriózní prodejci v menšině?

V souvislosti s větší medializací a odkrýváním zákulisních praktik předváděcích akcí přistupuje stále více měst a obcí k plošnému zákazu podomního prodeje na svém území. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) společně s členskou Asociací osobního prodeje (AOP) tato omezení skýtající ochranu nakupujících vítá. Zároveň však upozorňuje na nejasnost a záměnu pojmů podomní prodej a přímý prodej, které vedou k tomu, že i poctivé firmy, z nichž některé jsou na trhu více než 50 let, doplácejí na nekalé obchodní praktiky neseriózních obchodníků. Asociace osobního prodeje (AOP ) svým obratem i nabídkou pracovních míst patří mezi největší členy SOCR ČR. Na českém trhu působí 25 až 30 společností přímého prodeje. V AOP je sdruženo osm firem, se kterými spolupracuje přibližně 250 000 distributorů. V Evropě jejich počet dokonce přesahuje 11 milionů a obrat sektoru přímého prodeje přesahuje 17 mld. euro. V celosvětovém měřítku se touto formou prodeje zabývá 51 mil. osob, které generují roční obrat 101,5 mld. USD. Přes 70 % osob činných v přímém prodeji jsou ženy. Prodejci jsou v převážné většině mikropodnikatelé či drobní živnostníci a ačkoli i v jejich řadách může dojít k osobnímu pochybení, není rozhodně možné princip přímého prodeje globálně spojovat s prodejci, kteří parazitují na důvěře lidí. „I přes to, že se přímému prodeji ve světě věnuje přes 51 milionů osob a jeho obrat jen u nás v roce 2011 přesáhl 4,5 miliardy korun, jsou jeho pravidla a principy málo známy a mnohdy je přímý prodej prezentován nesprávně či dokonce záměrně zkresleně. Jen málokdo ví, že pro naše prodejce platí přísná regulační pravidla a nástroje. Firmy rovněž komunikují a spolupracují se sdělovacími prostředky a regulačními institucemi a s institucemi pro ochranu spotřebitelů. Rozhodně není důvod, aby byly sdělovacími prostředky kritizovány a omezovány takto striktními regulačními opatřeními,“ říká předsedkyně Asociace osobního prodeje Ildiko Dikošová.

„SOCR ČR a AOP spojuje kromě základních sdílených hodnot i boj proti nepoctivým obchodníkům, který Svaz vede už několik let,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Zdeněk Juračka, a dodává: „Plošný zákaz podomního prodeje v obcích a městech opět poukazuje na zcela nepromyšlenou legislativu. Místo toho, aby radní odlišili reálné nebezpečí nepoctivých „šmejdů“ od poctivých obchodníků, raději zakážou prodej úplně. Zkrátka, lidé žádají ochranu a města ji zařídila nejjednodušším možným způsobem. Jaký to bude mít dopad na seriózní firmy, opět nikdo neřeší,“ dodává.

Přímý prodej jako základní nástroj marketingu

Pod pojmem přímý prodej se rozumí prodej výrobků a služeb zákazníkům prostřednictvím přímých prodejců, distributorů mimo stálé maloobchodní jednotky. Rozlišují se dvě hlavní kategorie přímého prodeje. První je podle způsobu odměňování prodejců, kdy hovoříme o jednovrstevném marketingu nebo mnohovrstevném (síťovém), tzv. MLM marketingu. V druhém případě si prodejce může vytvořit svoji vlastní prodejní strukturu (organizaci) z osob, které k tomuto podnikání přivedl. Tu pak odborně vede, školí a motivuje. Členové této skupiny se podílejí na jejích obchodních výsledcích podle pravidel, která jsou přehledně a pevně stanovena a publikována firmou. Odměny jsou stanoveny na základě prodeje výrobků. Druhou kategorií přímého prodeje je jeho rozlišování podle prodejní metody na prodej jednotlivci a na skupinové prezentace. Historicky lze tuto obchodní metodu spojovat už s období, středověku. Velký rozvoj nastal v 19. a počátkem 20. stol. v zemích s velkou rozlohou a v té době nedostatečně rozvinutou maloobchodní sítí (USA, Austrálie). K nejstarším firmám s filozofií přímého prodeje patří např. Vorwerk (domácí spotřebiče), která je přes 100 let na trhu, nebo Lux (vysavače) od 20. let 20 století.

Co není přímý prodej

Jak zdůrazňuje Ildiko Dikošová z Asociace osobního prodeje, jsou pod tento termín mylně řazeny i jiné prodejní techniky jako je prodej po internetu, podomní prodej, stánkový prodej na tržištích, telemarketing, prodej po telefonu nebo výjezdní předváděcí akce. Často také dochází k záměně vnímání přímého prodeje (zejména odměnového systému MLM) s nelegálními praktikami jako jsou pyramidové hry, letadlo atd. Asociace osobního prodeje vyzývá obce a města ke společnému postupu proti nekalým obchodním praktikám. Zároveň je připravena podpořit diskusi na téma konkrétních aktivit, které mohou vedle plošného zákazu podomního prodeje pomoci situaci řešit. „Chtěla bych se kategoricky vymezit vůči spojování přímého prodeje s vysoce neetickým chováním některých skupin a jednotlivců. Pro nezasvěcené může být mediální propojení podomních prodejců čehokoli bez jakýchkoli zásad a pravidel s renomovanými firmami z oblasti přímého prodeje zavádějící. Totéž platí i v případě tzv. výjezdních předváděcích akcí. Ty jsou často prezentovány jako přímý prodej, čímž v žádném případě nejsou. I tady se cítíme být praktikami prodejců a jejich nesprávným zařazováním dlouhodobě poškozováni. Naším cílem je přispět k pročištění trhu a zvýšení důvěry v ty subjekty, které nabízí kvalitní výrobky v souladu s pravidly prodeje,“ říká Ildiko Dikošová, předsedkyně Asociace osobního prodeje.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010