Ocenění TOP In-store realizace měsíce ledna 2019 získala kampaň Dekorace regálového čela BIG SHOCK

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Prvním vítězem v roce 2019 se za měsíc leden stala realizace Dekorace regálového čela BIG SHOCK.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 6 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství s velkým náskokem kampaň Dekorace regálového čela BIG SHOCK, která v řetězcích Globus, Albert a Terno za POS materiál použila dekoraci regálového čela z kartonu. Zadavatelem realizace byla společnost Al-Namura s.r.o., kreativní agenturou a realizátorem byla společnost DAGO. s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,00 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 6,5 bodů, v kritériu celkové produkční provedenízískala realizace ohodnocení 7,0. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 7,5 bodu.

Lednové realizace hodnotila porota v počtu šesti osob, přičemž poprvé hodnotili dva noví porotci. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Milan Drozen – ředitel skupiny reklamních agentur CZECH PROMOTION, člen AKA, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Hodnocení vítězné realizace

„Těžko přehlédnutelná realizace v kombinaci s výraznou barevností pomáhá dobré viditelnosti produktu,“ hodnotí Petr Majerik.

„Pěkné, hezky tematicky provázané a i celkové zpracování na tom nic neubírá,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

Výrazné a zajímavé. Realizace upoutá pozornost k produktu,“ říká Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

Netradiční kreativní pojetí realizace. Je zajímavá a poutavá,“ konstatuje Blanka Bukovská.

Škoda nevyužitého potenciálu…“ hodnotí Milan Drozen ze společnosti CZECH PROMOTION. „Bohužel hezká grafika vítězí nad funkčností. Proč je klíčový claim dole mimo viditelnost očí? A abych dočetl, co mohu tedy vyhrát, tak k tomu si mám nejspíš lehnout na zem…

„Dobré využití tématu Dakaru – navíc mám pocit, že jde o dlouhodobou iniciativu což je vždy chvályhodné,“ říká Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Osobně bych ale rád viděl, co jsou ty shockující ceny, o kterých se tolik mluví.“

Hodnocení všech lednových realizací

„Z lednových realizací, které byly většinou standardní, vybočila kreativnějším zpracováním ukázka za BIG SHOCK, a částečně i za PICKWICK,“ hodnotí Petr Majerik.

„Na začátek roku to nebylo nejhorší, ale věřím, že kreativní žně ještě přijdou, místo pro zlepšení tam určitě je,“ uvádí Václav Koukolíček.

„Z realizací měsíce ledna mě nejvíce zaujala Dekorace regálového čela BIG SHOCK,“ hodnotí lednové realizace Blanka Bukovská.

„Z realizací tohoto měsíce bych chtěl vyzdvihnout Pickwick,“ uvádí Alexandr Stojčev. „Líbí se mi neotřelý přístup, který jde přesně za požadovaným cílem. Tím je připomenout zákazníkovi lahodnou chuť tohoto čaje a motivovat spotřebitele k nákupu oproti ostatním značkám. Proto Pickwick nepoužívá žádné neuvěřitelné headliny, nápisy novinka apod. Ale pracuje s čistou grafikou podpořenou světelným efektem a výsekem v rámci stopperu. Pro splnění cíle naprosto dostatečné a funkční.“

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Generálním partnerem tohoto portálu je společnost Intelecta. Hlavními partnery jsou společnosti DAGO. s.r.o. a Jansen Display s.r.o. Dalšími partnery jsou společnosti paketo.one a HL Display a spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, Nielsen Admosphere, Brands&Stories a POS Media.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

Šéfredaktor portálu

Email: oupic@mistoprodeje.cz

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner