Maloobchodní řetězce

Počet příspěvků v médiích o jednotlivých značkách za rok 2012

NEWTON Media a.s. dodává v elektronické podobě plná znění veškerých informací z tisku, plné přepisy zpravodajských a vybraných publicistických pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturní zpravodajství a obsahy internetových serverů.

Mediální analýza je dalším rychle rozvíjejícím se produktem, který NEWTON Media poskytuje. Jedná se o přehledný rozbor obrazu společnosti, který o ní vytvářejí média. Tyto cenné informace, získané na základě rozsáhlého množství materiálu, umožňují kvalifikovanější rozhodování a zvyšují ve svém důsledku konkurenční výhodu. Mediální analýza může včas upozornit na příležitosti a rizika a umožňuje spatřit skryté souvislosti.

NEWTON Media může pro klienty sledovat a analyzovat široké a mnohdy nepřehledné množství informací o dané oblasti, o konkrétní společnosti a jejích představitelích či o konkurenčních subjektech na trhu. Výstupy jsou dodávány v přehledné a strukturované podobě. Analýzy jsou zpracovávány v měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční nebo jiné periodě. Nejčastěji se jedná o variantu měsíčních reportů doplněných o souhrnnou analýzu za delší časové období, která je pravidelných klientům poskytnuta za zvýhodněnou cenu.

Další informace a ukázky produktů NEWTON Media naleznete na internetových stránkách: www.newtonmedia.cz, www.mediainfo.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010