Lidl zahájil spolupráci s vysokými školami

Lidl svůj program pravidelných letních stáží pro studenty vysokých škol  nově rozšiřuje o přednášky pro studenty  ekonomických oborů a nabízí trainee programy pro absolventy. 

Společnost Lidl se vyvíjí a potřebuje čím dál více kolegů s ekonomickým vzděláním a manažerskými schopnostmi, a to nejen v centrále společnosti, ale i v regionech. Proto již před rokem zahájil unikátní vzdělávací program pro manažery prodejen. Této změny si všímají i studenti a absolventi vysokých škol, kteří se stále více zajímají o práci v této úspěšné společnosti.

Výsledkem je spolupráce s vysokými školami, jež propojí teorii s praxí a uvede úspěšné absolventy do světa retailu.

 

Přednášky

Společnost Lidl proto začala organizovat přednášky na vysokých školách. V rámci ekonomických předmětů diskutuje zástupce společnosti se studenty o podstatě retailu,  představuje společnost Lidl jako takovou, její úspěch na českém trhu a také její mezinárodní expanzi, díky které se z Lidlu stává globální společnost.

Kromě teoretických přednášek však Lidl zahájil s jednotlivými vysokými školami i praktickou spolupráci.

 

Praxe                                                                                                                                

První z nich je spolupráce s pražskou Vysokou školou ekonomickou. V rámci předmětu Retail management se součástí témat diplomových prací stala i dvě témata týkající se přímo společnosti Lidl. Zároveň byla do studijního plánu zakomponována i čtyřměsíční praxe v Lidlu. Během této praxe se studenti zapracují v prodejně i v odděleních na centrále společnosti, budou dostávat mzdu 25 tisíc korun a po absolvování této stáže získají 21 kreditů.

 

Trainee program

Druhou formou spolupráce je nabídka trainee programu pro absolventy všech vysokých škol bez ohledu na to, zda studovali ekonomický nebo jiný obor. Během dvouletého programu se trainee nedříve bude zapracovávat v pozici manažera/manažerky prodejny, poté nějakou dobu povede vlastní prodejnu a následovat bude zapracování v pozici regionálního manažera/manažerky. Celý program uzavře odborná praxe na centrále v oddělení dle vlastního výběru. Lidl své trainee zároveň pošle na několik profesních školení, která rozhodně uplatní i ve své další praxi. Trainee obdrží smlouvu na dva roky, služební vůz a měsíční mzdu ve výši 50 tisíc korun.  Úspěšní absolventi programu získají nabídku na prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou. První kolo přihlášek pro nástup již od 1. září tohoto roku probíhá do 30. června.

 

Letní stáže

Těmito programy Lidl rozšiřuje svoji stávající nabídku letních stáží, kdy studentům 4. nebo 5. ročníku vysokých škol, ideálně ekonomického směru, se znalostí němčiny a se zájmem o obchod či marketing každoročně nabízí tříměsíční stáž v oddělení nákupu. Během stáže studenti poznají fungování tohoto strategického oddělení, získají nové pracovní zkušenosti a často také možnost zůstat ve firmě nastálo. Letní stáže nabízí společnost Lidl i letos, uzávěrka přihlášek je opět 30. dubna. Bližší informace studenti získají na kariérních stránkách společnosti Lidl.

 Foto:  fmv.vse.cz

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři