Kotva ve znamení lva

Kdysi sem mířily „nákupní“ autobusy z venkova. Ta doba se už
nevrátí, ale neznamená to, že by nejznámější obchodní dům měl ustoupit ze své
pozice. Naopak chce navázat na tradici a přitáhnout nové zákazníky. Jak
uvedl v rozhovoru pro Retail Info Plus Ing. Jaroslav Petrů, Managing
Director společnosti Markland, která Kotvu vlastní.

 

Jaké služby a obchody Kotva nabízí a koho byste zde
rádi přivítali v rámci konceptu obchodního domu?

Naším sloganem je „tradiční český obchodní dům“, který ve
svém kontextu vysvětluje rozdíl oproti konkurenci. Nižší podlaží slouží
především k nákupům a službám denní spotřeby – potraviny, drogerie,
lékárna, výroba klíčů, apod. Ve vyšších patrech je pak prostor pro módu,
doplňky, dětské obchody, nábytek a vybavení domácností, domácí potřeby a další.
Máme zde také, dětský hlídaný koutek, občerstvení a kavárny. V průběhu srpna
byla ve čtvrtém patře otevřena posilovna a wellness. Páté patro patří
restauraci s jedinečným výhledem na Prahu. Kotva jako tradiční český obchodní
dům je jistě zajímavým prodejním místem pro české značky, které v posledních
letech získávají stále větší popularitu. Prostory jsou vhodné také pro prodejnu
se sportovním a volnočasovým vybavením anebo elektronikou. Přízemí se nabízí
např. prodejně květin nebo pro vinotéku.

 

Jaké zázemí poskytujete nájemcům, kromě pronájmu obchodních
jednotek?

Standardně je nabízena možnost skladování, kancelářské a
provozní prostory, samozřejmostí je profesionální ochranka ve všech patrech,
variabilita prodejních míst a v neposlední řadě marketingová podpora nejen
samotného obchodního domu, ale také jeho nájemců. Především jde o podporu
prodeje v obdobích, která se vyznačují zvýšenou poptávkou, jako jsou svátky,
nebo sezónní výprodeje. Součástí marketingové komunikace je i nová ikona
lva, která od podzimu letošního roku logo obchodního domu doplňuje.

 

Jaké standardy mají nastaveni nájemci z hlediska vzhledu a
architektonického řešení prostor, které si pronajímají?

Například v přízemí mají ve střední části povolenu maximální
výšku vitrín a expozic 150
cm, aby nebyla omezena přehlednost prostoru. Při
uzavírání smlouvy nám musí každý nájemce předložit vizualizaci jednotky a
půdorys s lokací nábytku.

 

Na jaký typ nájemců se profilujete?

Současná skladba nájemců odráží dva faktory. Prvním je, že
prostory se během rekonstrukce pronajímaly etapově, navíc v době, kdy
přišla recese. Druhý faktor vychází z vize Kotvy jako tradičního českého
obchodního domu. Přibližně 20–30 % zákazníků tvoří cizinci, stejný podíl mají
movití čeští zákazníci. V dubnu v Kotvě otevřela svou první prodejnu značka Porsche
Design. Chystá se otevřít francouzský butik. Na druhou stranu se držíme názoru,
že Kotva by měla zůstat obchodním domem především pro Čechy. Proto zde máme
i tradiční služby, jako „švadlenku“, výrobu klíčů nebo prodejnu domácích
potřeb. To je sortiment, který jinak v centru Prahy jen těžko hledáte. Naším
unikátem je také prodejna o rozloze 500 m2 s českým sklem
a porcelánem. Návštěvnost máme v desítkách tisíc lidí denně. Počítáme však,
že po dokončení rekonstrukce bude stoupat. V naší komunikaci se zaměřujeme na
obyvatele Prahy a středních Čech. K dalším charakteristickým prvkům,
o které usilujeme, je jasná a přehledná navigace, aby zákazník našel
rychle to, pro co přišel a nebyl zbytečně rozptylován. Když to shrneme,
nabízíme klasickou nabídku, na kterou tu zákazníci byli po desetiletí zvyklí,
doplněnou o nové trendy a značky.

 

Jako zákaznice bych očekávala, že na každém patře budou
společné pokladny pro všechny „prodejny“ a značky.

Před rekonstrukcí jsme původně měli v plánu přejít na tento
systém. Problém je však v tom, že jsme pouze pronajímatelem prodejních ploch.
De facto fungujeme jako jiná obchodní centra s tím rozdílem, že u nás
zákazník nenajde uzavřené prodejny, ale otevřené plochy.

To, co jste zmínila, by samozřejmě bylo pro obchodní dům
vhodné. Důvod, proč se Kotva nedala tímto směrem, spočívá v nesouhlasu
řady nájemců. Takové řešení předpokládá propojený pokladní systém
a z pohledu jednotlivých nájemců složitější inventuru i organizaci.

 

Uvažujete – i kvůli zmiňované přehlednosti – do budoucna o
tom, že prodejny se stejným nebo podobným sortimentem soustředíte do jednoho
podlaží?

Ano, již v příštím roce bychom chtěli mít sortimenty
sjednocené.

 

V bezprostřední blízkosti Kotvy se nachází obchodní centrum
Palladium. Jak se s takovou konkurencí vypořádáváte?

Nejvíce nás ovlivnila samotná výstavba. Roky 2006–2007 před
dokončením Palladia byly drastické. Návštěvnost poklesla v celé lokalitě.
V momentě otevření obchodního centra se objevilo mnoho tezí, co bude s
Kotvou. Naplnila se teze, kterou jsem zastával, a to že oba obchodní subjekty
mohou blízko sebe fungovat a ve své nabídce se doplňovat. 

Zdroj: Retail Info Plus, 11/2011

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010