Když reklama zákazníka “vidí”

Podle výsledků měření agentury POPAI je průměrná doba strávená v okolí LCD obrazovek s reklamním spotem 12 – 15 vteřin, je proto nutné zaujmout diváka ihned spotem, který je na něj zacílen. Vysílání spotu podle momentálního složení sledujících a přesné měření sledovanosti pomocí detekce obličejů přináší do oboru Digital signage nový displej dZine.

Obsah podle publika

Nový displej umí monitorovat nejen počet sledujících diváků, ale i detekovat jejich složení (věk a pohlaví osob) před displejem a podle toho změnit obsah sdělení a zařadit reklamní spot, určený pro danou cílovou skupinu. Například, když se na místě sejde více mužů, tak se rozběhne reklama na pivo nebo automobily, když budou před displejem ženy, spustí se reklama například na kosmetiku. Řešení se skládá ze dvou částí: hardware – malá kompaktní krabička se dvěma senzory, elegantně umístitelná kamkoliv, k záznamu audience; a druhá část – software – páteř celého systému, který dokáže rozeznat spoustu faktorů, jako jsou věk, pohlaví, chování, pohyb apod. Software zajistí zobrazení vhodnému příjemci a navíc dokáže změřit přesně zásah reklamního sdělení podle počtu lidí, kteří reklamu opravdu zhlédli. Pouhé počítání kolemjdoucích již nestačí.

Jak to funguje?

V přední části displeje je nainstalována nenápadná kamera, která nepřetržitě snímá dění před displejem. Speciální software umí rozlišit obličeje a postavy, a tak určit zda se jedná o ženu, muže nebo dítě. Podle typických znaků obličeje a postavy rozliší i věkovou kategorii. Zařízení rozezná pohlaví a až pět věkových skupin, systém identifikuje i stejné osoby, zdali se vracejí, jestli tráví v místě reklamy nebo nákupu určitý čas, a především, jestli ji sledují. Výhodou pro provozovatele a zadavatele reklamy je skutečnost, že přístroj dokáže poskytnout demografickou analýzu a spočítat úspěšnost zásahu reklamního spotu.

Přesné měření zásahu

Systém započítává jen ty, kteří se na displej (tzn. na reklamní sdělení) podívají. Osoby z profilu, které okolo jen projdou a reklamu nezaregistrují, do souhrnu pro monitoring nezapočítá. Měření sledovanosti je tak opravdu přesné. Indoor reklamní agentury mohou sdělovat svým klientům konkrétní údaje o tom, kolik lidí a kdo sledoval jejich reklamu. Navíc je možné i do displeje přidat Bluetooth a nabízet klientovi ke stáhnutí např. adresu nebo slevový kupón.

Ochrana osobních údajů

Z pohledu ochrany osobních údajů je důležité, že systém nikoho nenahrává, pouze shromažďuje statistické údaje. Software rozhodne o demografii osoby a zapíše pouze statistický údaj, nic jiného není zaznamenáno, a tak přístroj není s ochranou osobních údajů v rozporu.

Zdroj: Retail Info Plus, 11/2011

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři