Jaké jsou hlavní trendy v e-Procurementu v roce 2019?

E-Procurement se postupem času stal vhodným řešením moderního digitálního obchodu a elektronického nakupování. Mezi hlavní trendy pro rok 2019 jednoznačně patří přizpůsobení se změně nákupního chování, digitalizace a automatizace nebo důraz na společenskou odpovědnost nákupního procesu.

E-Procurement funguje jako živý organismus, který se stále vyvíjí a přizpůsobuje novým situacím, očekáváním a požadavkům na trhu. V roce 2019 je nutné se připravit na změnu nákupních trendů v souvislosti s řízením a posílením kvality s dodavateli. Vztahy mezi kupujícími a dodavateli se tak vyvíjejí směrem ke skutečnému partnerství. „Dodavatelé na B2B trhu už nejsou považováni za pouhé poskytovatele služeb, ale stále více se angažují ve strategických rozhodnutích svých zákazníků. Jejich cílem je poskytovat poradenství a podporu při optimalizaci nákupu společnosti a zvyšovat jejich konkurenceschopnost,“ říká Tomáš Střelský, ředitel společnosti Manutan, která dodává výrobky a služby pro kanceláře, sklady a dílny.

Důležitým trendem e-Procurementu v roce 2019 je také vliv digitalizace a automatizace. Čtvrtá průmyslová revoluce je založena na automatizované výrobě, inteligentních systémech a aplikacích, zahrnuje třeba i kybernetické systémy jako jsou Big Data, umělá inteligence, digitální asistenty či blockchainy, které umožňují bezpečné ukládání a sdílení informací. „Automatizace úkolů s nízkou přidanou hodnotou je nyní v plném proudu, nicméně digitalizace dosud nebyla aplikována na celou nákupní strukturu – zaměstnanci, procesy, technologie. Při zmapování celého nákupního procesu lze automatizovat až 70 % úkolů,“ doplňuje Tomáš Střelský.

Dalším velkým směrem, kam se e-Procurement ubírá, je společenská odpovědnost firem. Principem je zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do nákupního procesu. Firmy začínají klást důraz na energetickou hospodárnost, snižování odpadů, dodržování pracovních podmínek, kvalitu a opětovné použití či opravu produktu. Tedy na trvale udržitelný e-Procurement.

A jaká bude budoucnost? K tomu hovoří Pavel Uksa, zakladatel Asociace Procurementu, která se snaží dlouhodobě zvyšovat vnímání významnosti profesionálního nákupu ve firmách i ve společnosti jako hlavního nositele inovací: „V současné době se mluví o Průmyslu 4.0 a dramatické změně ve způsobu výroby, kdy jsou využívány digitální technologie a data k výrobě. Zcela jistě to bude znamenat adekvátní změny v práci a kompetencích nákupních oddělení firem (Procurementu). Řada činností bude plně automatizována na základě požadavků obchodních nebo výrobních oddělení, tedy tradiční nákupčí budou pravděpodobně jen historií.  Od nové generace budou očekávány hluboké analytické schopnosti, znalosti v programování, kreativita, detailní znalost segmentu, který bude mít na starosti atd. Nicméně, přestože se hovoří o revoluci, ta zcela jistě přijde pro mnohé až za nějaký čas.“

Zdroj a foto: Crest Communications Ostrava

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010