Jak Češi nakupují? Sleva ovlivní devět z deseti lidí

Slevy a takzvané akční nabídky ovlivňují nákupní
chování téměř devíti z deseti obyvatel České republiky. Za „velmi důležitý“
faktor při rozhodování o nákupu konkrétního výrobku je uvádí 41 procent lidí,
pro dalších 46 procent je „spíše důležitý“. Jen pro dvě procenta nejsou slevy
vůbec důležité.

Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který uskutečnila
na reprezentativním vzorku čtyř tisíc obyvatel České republiky v rámci
marketingového projektu Volba spotřebitele. Týká se rychloobrátkového zboží,
tedy typicky potravin či drogerie.

Podíl lidí, pro které jsou akční nabídky důležitým faktorem
při rozhodování, se v posledních čtyřech letech výrazněji nemění.

Ještě významnějším faktorem je však přijatelnost ceny – jako
velmi důležitou ji uvedlo 64 procent lidí, za spíše důležitou dalších 34
procent. Na druhém místě uvedli respondenti kvalitu výrobku – velmi důležitá je
pro 63 procent, spíše důležitá pro 35 procent lidí. Třetím podstatným faktorem
je samotná dostupnost výrobku v prodejně. Čtvrté místo pak patří zmíněným
slevám či akčním nabídkám.

Pro téměř dvě pětiny lidí jsou velmi důležité také
dostatečné informace na výrobku. Pro čtvrtinu spotřebitelů je velmi důležité,
že je produkt vyráběný v Česku. Doporučení známých nebo z internetu je
podstatné pro téměř pětinu lidí, podobný počet považuje za zásadní i pečeť
kvality nebo výsledek nezávislých testů. Po připočtení odpovědí „spíše
důležité“ se nicméně u všech faktorů dostaneme nad dvě třetiny.

Ekologickou šetrnost výrobku označilo jako velmi důležitou
sedm procent lidí, reklamu v obchodě pět procent, atraktivnost obalu čtyři
procenta a bio původ tři procenta.

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010