Čím si čeští exportéři komplikují vývoz zboží?

Automobilový průmysl je v Česku tahounem vývozu. Tuzemské firmy orientované zahraniční trh posilují činnost vývojových center a jdou cestou technologických inovací. I přes čím dál sofistikovanější přístup k byznysu však někteří exportéři nepřestávají dělat základní chyby v celních procedurách. Nejenže tím komplikují plynulý tok svého zboží k zákazníkům, ale současně si zvyšují náklady na logistiku kvůli vraceným kamionům z hraničních přechodů. Upozorňuje na to Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která pro exportéry vystavuje každé čtvrté české celní prohlášení a ročně odbaví celkem přes 500 tisíc zásilek.

Exportéři nevědí, jak zlevnit své zboží nulovým clem

Praxe ukazuje, že i renomovaní výrobci podepíší kontrakt na dodávky do zahraničí, aniž by to konzultovali s nějakým skutečným odborníkem celní oblast. Mnozí exportéři například vůbec nevědí, že jejich odběratelé mohou v některých zemích dosáhnout nulového cla. Mnohdy stačí zásilku vybavit dalšími průvodními doklady a prokázat například tzv. preferenční původ zboží. Ne všichni vývozci si také uvědomují riziko zpětného zdanění exportního zboží. Komplikace obvykle nastávají kvůli chybějícím dokladům pro fakturaci bez DPH. Riziko představují i vysoké skladovací poplatky, které vznikají v přístavech kvůli absenci důležitých dokumentů a následné blokaci celního řízení,“ shrnuje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která je v Česku největší poskytovatel celních služeb.

Celní služby svépomocí? Firmy nevnímají rizika v celní a daňové oblasti

Některé firmy si celní oblast zajišťují vlastními silami a je spíše výjimkou, že tento přístup přináší výsledky na odpovídající úrovni. „Nejhorší situace nastává, pokud si vývozce či dovozce ve výběrovém řízení nevybere jednoho či dva důvěryhodné celní brokery na dlouhodobou spolupráci a celní odbavení svých zásilek svěří do rukou komukoliv, kdo zrovna jejich zásilku přepravuje. Zde je vhodné si vždy položit otázku, zda jsou si firmy vědomy rizik nejen v celní, ale i daňové oblasti a zda stejně nezodpovědně postupují i u daňového poradce,“ varuje expert na celní služby Luděk Procházka.

Vracené kamiony kvůli nekompletním celním dokladům od garážových firem

 Komplikace v celním řízení mohou představovat tzv. garážové firmy, respektive privátní poskytovatelé celních služeb. Není ojedinělé, když vývozce odešle do zahraničí několik kamionů zboží s celním prohlášením, které vystavily zmíněné garážové firmy.

„Často se tak děje bez předchozího předložení dokumentů na českém úřadě a jen s pokynem, že německý celník v Hamburku dořeší vše podstatné. Ten ale zboží pošle zpátky do Česka a celý kolotoč se opakuje. Tyto situace budou na denním pořádku, pokud dojde za několik měsíců k tvrdé variantě Brexitu a Velká Británie opustí společný evropský trh a tedy i celní unii,“ uzavírá Luděk Procházka.

 

Zdroj a foto:

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010