Centrum Chodov otevírá interaktivní dětský koutek

Centrum Chodov otevřelo 3. září unikátní interaktivní dětský koutek, kde se nejmenší nejen pobaví, ale také i něco prospěšného naučí. Díky speciálně navrženým atrakcím se děti například dozví, jak chránit naši planetu, či že elektrická energie není samozřejmostí. Dětský koutek naleznou návštěvníci Centra Chodov v 1. patře pod schody, v blízkosti obchodu Bambule, a je pro ně k dispozici každý den od 9:00 do 21:00 hod. Atrakce jsou vhodné pro děti od 4 do 11 let.

Naši planetu je nutné chránit a chovat se k ní odpovědně, na tom se shodne většina dospělé populace. Nyní nastal čas, abychom s tím seznámili i budoucí generace a vedli je k odpovědnému chování a udržitelnosti. Centrum Chodov společně s partnery FCC Česká republika a Pražská energetika za tímto účelem vybudovalo interaktivní dětský koutek, kde se spojuje zábava s poznáním. Prostřednictvím zajímavých a líbivých atrakcí se děti naučí třídit odpad, pochopí, že elektrická energie není samozřejmost a její výroba také něco stojí.

Maskotem dětského koutku se stane skřítek Umbert. Spolu s ním si malí návštěvníci mohou zahrát na záchranáře a z paluby ponorky pomohou vyčistit moře od odpadků či na interaktivním modelu krajiny vyzkouší vztah mezi jejím tvarem a chováním vody v ní.  Příroda je samozřejmě i domovem živých tvorů, proto děti při svých návštěvách budou moci sledovat rozvíjející se kolonii opravdových mravenců.

Dětský koutek otevírá své brány pro návštěvníky Centra Chodov a jejich ratolesti každý den od 9:00 hod do 21:00 hod. Na své si přijdou jak ti nejmenší, tak i školáci, atrakce jsou vhodné pro všechny od 4 do 11 let.

Společnost Unibail-Rodamco, majitel Centra Chodov, se dlouhodobě zaměřuje na udržitelnost a aktivně se angažuje v otázkách společenské odpovědnosti. Vytvoření interaktivního dětského koutku zaměřeného na osvětu mladé generace je tak v souladu s dlouhodobou strategií. Ta zahrnuje nejen pokles emisí uhlíku či omezování transportu znečišťujícího planetu, ale také snižování lokální nezaměstnanosti a vzdělávání mládeže.

„Na naši CSR strategii klademe velký důraz. V dnešní době je velmi důležité, aby se nejen jednotlivci, ale také společnosti chovaly odpovědně a šly veřejnosti dobrým příkladem. Jsme proto rádi, že se k nám přidávají další firmy a společně dáváme vzniknout skvělým projektům, jakým je například tento interaktivní dětský koutek,“ uvedla Marcela Hrdličková, ředitelka Centra Chodov.

Obdobný názor mají i ostatní partneři. „Uvědomujeme si důležitost společenské odpovědnosti firem a její celkový dopad na společnost. Sami se snažíme veřejnost vzdělávat v otázkách udržitelnosti a třídění odpadu. Jsme proto velice rádi, že mohl vzniknout tento projekt, který nám v naší snaze pomáhá,“ uvedl Ing. Libor Luňáček, regionální vedoucí obchodu FCC Česká republika.

Petr Holubec, mluvčí společnosti Pražská energetika dodává: „Chtěl bych poděkovat Centru Chodov za spolupráci. Věříme, že naše společné dílo bude úspěšné a děti se nejen pobaví, ale také si odnesou do budoucna cenné vědomosti a pozitivní přístup k životnímu prostředí, na který Pražská energetika již řadu let klade velký důraz.“

 

Zdroj a foto: Unibail-Rodamco

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner