BILLA zahájila celorepublikovou náborovou kampaň

Společnost BILLA spustila náborovou kampaň, ve které cílí na lidi, kteří hledají uplatnění na trhu práce. Hlavně rodičům na rodičovské dovolené či těsně po ní, lidem s omezenými časovými možnostmi nebo absolventům bez praxe chce BILLA nabídnout práci dle jejich možností a představ.   

Celorepubliková kampaň poběží až do konce roku na billboardech prodejen, v tisku a také online. Sami zaměstnanci BILLA se stali tvářemi náborové kampaně, ve které chce společnost poukázat především na fakt, že je otevřená všem lidem, kteří hledají práci. Společnost chce oslovit například rodiče na rodičovské dovolené nebo po ní či čerstvé absolventy.

Všichni tito uchazeči mohou v supermarketech BILLA nalézt uplatnění. Zájemcům společnost nabízí zaměstnání dle jejich možností, ať už na částečný nebo plný úvazek. Ani délka praxe není pro BILLU rozhodující. Do výběrového řízení se může přihlásit každý, kdo má chuť pracovat, učit se novým věcem a hledá zázemí stabilního a seriózního zaměstnavatele.

„Mnoho lidí na trhu práce nenachází zaměstnání z důvodů jako je rodičovská, věk nebo nedostačující praxe. Proto jsme spustili celorepublikovou kampaň, ve které chceme dát právě těmto skupinám šanci uplatnit se. V BILLE má příležitost se seberealizovat každý, v našich řadách je celá řada lidí, kteří k nám nastoupili těsně po škole a nyní pracují na vedoucích pozicích v naší firmě. Naše filozofie stanovená managementem firmy a oddělením HR je postavená na rovných příležitostech pro všechny. Každému bez rozdílu dáváme příležitost se někam posunout a seberealizovat se,“ říká PR manažerka BILLA ČR paní Dana Bratánková. 

S celkově více než šesti tisíci zaměstnanci se BILLA řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v ČR. V současné době zaměstnává například téměř 8 % lidí v předdůchodovém věku nebo více než 11 % čerstvých absolventů.

K zajištění trvale dobrých pracovních podmínek a zároveň s ohledem na vývoj na trhu práce zvýšila BILLA letos již třikrát mzdy svých zaměstnanců. Naposled tomu bylo na začátku září, kdy více než 4 000 zaměstnanců zvýšila mzdy v průměru až o 10 %.

 

Zdroj a foto: REWE

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010