Reklamní doplňkové služby

Podpora v místě prodeje nemusí nutně znamenat pouze propagaci pomocí POS médií. Přinášíme vám pro inspirace také škálu doplňkových služeb, které je možné v místě prodeje zorganizovat. Prezentace tak rázem dostane šmrnc a lidský rozměr, případně vám mže přinést i cenní informace.

Sales promotion je zaměřeno na upoutání pozornosti a ovlivnění nákupního chování jedince za pomoci nástrojů, které zajistí, aby se zákazník dostal do přímého kontaktu s produktem. Právě komunikace a osobní zkušenost představuje velmi podstatný prožitek, který zákazníka upoutá. Pokud je tento prožitek pozitivní, je častým spouštěčem nákupního chování.
Standardní přítomnost POS materiálů reklamní služby jen dále posílí aktivitu zákazníka v místě prodeje.

Ochutnávky, sampling, propagace s hosteskami

Velmi lákavým doplňkem pro prezentaci produktu je ochutnávka prezentovaná hosteskou. Je výzkumy doloženo, že Češi jsou schopni takovouto prezentaci akceptovat a pozitivně ji přijímají jako pomoc při nákupním procesu. Zákazníkovi se tak produkt dá představit i mu ho připomenout v rámci probíhající kampaně. Tyto akce jsou cenově dostupné i těm, kteří v nadlinkové komunikaci nemají velké prostředky na výdaje.
Úspěšné akce přináší navýšení prodejů, ale zákazník si také odnáší pozitivní spojení na značku.

Spotřebitelské soutěže

Jde o dlouhodobější projekty z kategorie sales promotion. Často se jedná o jednoduché sbírání bodů či kódů umístěných na produktu. Motivací pro zapojení zákazníka jsou atraktivní výhry, které často odpovídají probíhající kampani, či jsou jejím vyvrcholením.

Merchandising

Pod merchandising můžeme zahrnout celou řadu aktivit, které mohou vykonávat výrobci, prodejci i agentury. Cílem je zajistit zboží zákazníkům k dispozici v odpovídající kvalitě i kvantitě. Jde tedy o zajištění komplexní péče o zboží a POS média v místě prodeje, dostatečné zásobení, správné vystavení produktů a zvýšení atraktivity prodejního místa.

Tedy merchandising je zboží ve správný čas, ve správném množství, na správném místě a za správnou cenu!

Mystery Shopping

Tato služba umožňuje inzerentům plnou kontrolu a informovanost o funkčnosti a efektivitě prodejních aktivit. Jedná se o tajné návštěvy proškolených specialistů, kteří dle požadavků klienta zjišťuje potřebná fakta. Na základě zjištěných informací je možné po akci vyhodnotit úspěšnost akce, prodejní aktivitu a požadovanou prezentaci prodejci, mimo jiné tato analýza dokáže definovat slabá místa a navrhnout konkrétní opatření a zlepšení.
Co mohou mysterry shopeři kontrolovat? Například dodržování standardů společnosti, vystupování a chování, řešení nestandardních situací (např. reklamace), projev, vzhled personálu, vzhled a čistotu provozovny nebo vystavení POS materiálů.