Mondelēz International se zavazuje mít do roku 2025 všechny obaly recyklovatelné

Společnost Mondelēz International se zavazuje mít do roku 2025 pouze recyklovatelné obaly a zároveň uvádět informace o správné recyklaci na každém obalu svých produktů. Ve spolupráci s dalšími partnery přitom bude usilovat o shromažďování a recyklaci obalových materiálů na všech trzích světa. Uvedené závazky jsou součástí strategie společnosti směřující k oběhovému obalovému hospodářství a mají pomoci k naplnění dlouhodobého cíle nulového obalového odpadu.

V České republice je společnost jedním z akcionářů společnosti EKO-KOM, která provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. Díky činnosti tohoto neziskového subjektu u nás 73 % obyvatel aktivně třídí odpady. Místní systém přitom patří mezi jeden z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě.

Coby přední světová výrobní a prodejní společnost se zavazujeme používat recyklovatelné obaly a materiály z udržitelných zdrojů jako součást našeho aktivního přispění k zavedení oběhového hospodářství a omezení tohoto odpadu,“ uvedl Rob Hargrove, viceprezident pro výzkum, rozvoj, kvalitu a inovace. „Plastový odpad a jeho dopad na planetu je široká problematika intenzivně sledovaná našimi spotřebiteli a vyžaduje komplexní odpověď. Společně s partnery z celého odvětví, stejně jako veřejnými a soukromými subjekty, můžeme pomoci při vývoji praktických řešení, která povedou k pozitivnímu dopadu na životní prostředí,“ doplňuje Hargrove a zároveň dodává, že většina obalů společnosti je již recyklována, recyklovatelná nebo připravena k recyklaci. Zhruba 75 procent jejích obalových materiálů je vyrobeno ze skla, papíru nebo kovu a asi 70 procent papírových obalů pochází z udržitelných zdrojů.

Společnost Mondelēz International má zároveň řadu dalších závazků týkajících se dopadu své činnosti na životní prostředí. Především jde o udržitelné pěstování surovin, kde má pro své klíčové komodity kakao a mouku vlastní programy, ale i o omezení dopadu samotné výrobní činnosti. V České republice je vlajkovou lodí továrna v Opavě, jejíž nová hala je držitelem mezinárodní certifikace pro ekologicky šetrné budovy. Kromě úsporného osvětlení a vytápění se zde například používá dešťová voda pro splachování toalet.

Podle zprávy společnosti EKO-KOM se podařilo v roce 2017 v České republice vytřídit a předat k dalšímu zpracování tři čtvrtiny všech vyprodukovaných obalů.

Díky husté sběrné síti kontejnerů a dlouhodobé komunikaci u nás pravidelně třídí odpady velmi vysoké procento populace,“ říká ředitel komunikace Lukáš Grolmus ze společnosti EKO-KOM a dodává: „Sběr, třídění a recyklace odpadů je komplexní proces, jehož aktivní součástí musí být výrobci, spotřebitelé, ale i obce a další subjekty. Díky osvětovým a vzdělávacím programům se nám daří zvyšovat povědomí o významu a důležitosti odpovědného nakládání s odpady. Vítáme a podporujeme proto i takové aktivity našich klientů, které pomáhají udržovat naši planetu v lepší kondici,“ dodává Grolmus s tím, že díky aktivnímu přispění umožnila společnost Mondelez v České republice jenom v loňském roce zpětný odběr a recyklaci 3 519 tun obalových odpadů.

Více informací naleznete ve zprávě 2017 Impact For Growth Progress Report.

Zdroj a foto: Mondelez Czech Republic

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010