Technologie IoT již pomáhá i v retailu

3309 zobrazení

„Propojený svět“ rozšířený Internetem věcí (IoT) má hluboký dopad také na maloobchod. Stal se totiž jedním z nejrychleji rostoucích technologických trendů, neboť uživatelé mohou propojit dvě nebo více zařízení bez ručního zásahu. Stroje tak mohou komunikovat s back-end systémy a sbírat data téměř v reálném čase.

 

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem. Propojení zařízení by mělo být zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy a též přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb.

Téměř polovina maloobchodníků dotazovaných v nedávné zprávě Retail Systems Research (RSR) říká, že technologie IoT drasticky změní způsob, jakým firmy obchodují. Zhruba 70 % těchto respondentů uvedla, že projekty IoT již využívají. Nicméně více než polovina řekla, že jejich firemní obchodní management nechápe, co systémy IoT vůbec znamenají.

Používání strategie IoT je samozřejmě individuálním rozhodnutím každého managementu, přičemž rozhodující je její vhodné načasování.

Provedený výzkum Retail Systems Research (RSR) odhalil tři zásadní překážky, proč obchod Internet věcí nepřijímá:

  • obchodní příležitosti,
  • organizační inhibitory
  • technologičtí pomocníci.

Na tyto tři typy bariér je potřeba se zaměřit a odůvodnit interní vhodnost právě IoT technologií.

 

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Průzkum zjistil jasnou segmentaci v maloobchodním použití IoT.

V luxusních a velkoobjemových řetězcích přitahuje Internet věcí svojí odlišností. Tito maloobchodníci se chtějí odlišit jedinečným maloobchodním zážitkem, a tak IoT může opakovaně přitáhnout nakupující pomocí elektronického zapojení.

Maloobchodníci ve střední části trhu často bojují s návratností, když zvažují zavedení „nové“ technologie do svého portfolia.

Obchodníci na dolním konci trhu používají IoT pro jednoduché obchodní procesy. Přepracovávají a automatizují pro snížení obchodních operací. Bez ohledu na konkrétní model je pro získání nejlepších výsledků zásadní chápat sílu propojené technologie.

 

ORGANIZAČNÍ INHIBITORY

Nejběžnější vyhlídky pro maloobchodníky používající nebo zvažující projekty IoT jsou v souladu s jejich obchodními příležitostmi.

  • udržování přesnosti zásob v obchodech,
  • propojení fyzického a digitálního předělu mezi zákazníky
  • udržování celosystémové viditelnosti zásob. Měnící se operace poskytují stále častěji nové vhledy na stejné informace.

Samozřejmě existuje určité riziko spojené se změnou obchodních operací, přičemž ale největším rizikem je ignorovat poptávku po takovýchto technologicky vylepšených zážitcích.

Automatická správa zásob napříč celým „POS ekosystémem“ je však zásadní. Internet věcí aktualizuje ruční procesy, které mohou stanovovat podíl na trhu na všech maloobchodních trzích a navíc umožňuje retailerům splňovat očekávání zákazníků. Co udělal dříve eCommerce pro vícekanálovou globální správu zásob, udělá nyní Internet věcí pro přehledný retailový provozní dashboard. Tento dashboard řeší totiž novou potřebu rychlého rozhodování, produktivity zaměstnanců a elektronického ovládnutí loajálnosti spotřebitelů.  

 

TECHNOLOGIČTÍ POMOCNÍCI

Jako u jakékoli jiné technologie je zásadní stanovit základní architekturu, jež je škálovatelná. Připojení může být docela jednoduché, tak jako je například zavedení WiFi systémů. Účinnost těchto nástrojů roste, když k nim přidáte propojení k předmětu nebo přičleníte zaregistrované spotřebitele k preferovaným značkám nebo zobrazovacím jednotkám.

Popularita „nekonečného regálu“ roste. Roste očekávání propojení online košíků nebo nedávných nákupů s pobídkami a odkazy, jakmile jsou zákazníci blízko obchodu. Jak se spotřebitelé stávají technologicky pokročilejšími, jejich očekávání propojeného zážitku nadále poroste.

 

ZÁVĚR

Internet věcí se rozšiřuje do všech odvětví, a tedy také do retailu. Maloobchodníci budou muset v blízké budoucnosti nabízet integrovaný zážitek, aby zůstali v zákaznických očích důležitými. Dobrou zprávou je to, že systémy a analytika potřebné k plně propojenému obchodu existují již dnes a každým dnem se rozšiřují a vylepšují.

 

Zdroj: risnews.edgl.com/retail-news, wikipedia.org

Obrázek: raconteur.net