Median

O firmě:
Společnost Median pokračuje v neustálém zkvalitňování služeb klientům. Systém vzdělávání směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce zaměstnanců Medianu je dalším krokem na této cestě. Společnost získala v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita Prioritní osy 1 „podpora rozvoje znalostí ekonomiky“ dotaci umožňující prostřednictvím dalšího vzdělávání svých zaměstnanců zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a rozvoj jejich odborných teoretických i praktických znalostí a kompetencí, a tím prohlubování a rozšiřování jejich kvalifikace.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010