TOP zadavatelé – červen 2018

Partner portálu Nielsen Admosphere přináší přehled klientů, kteří utratili v červnu 2018 nejvíce prostředků za reklamu.

INSTORE

U TOP 10 společností v mediatypu In-store byl v červnu 2018 celkově vynaloženo o trochu více než 1  milion korun.

Na první příčce  se umístila společnost Nestlé Česko se 405 tisíci korunami, s odstupem  následuje společnost Al.Namura se 260 tisíci korunami.  Třetí místo obsadila společnost STOCK Plzeň-Božkov se 224 tisíci Kč.

CELKOVĚ

U TOP 10 společností  bylo v červnu 2018 celkově vynaloženo necelých 1,2 miliardy korun.

Na první příčce se umístila společnost Kaufland Česká republika se 191 mil. Kč, následovaná s menším odstupem společností Lidl Česká republika, která investovala necelých 178 milionů korun. Třetí místo obsadila společnost Procter & Gamble International Operations se 139 miliony korun.