Reklamní investice – říjen 2017

V říjnu došlo k meziměsíčnímu nárůstu ceníkové hodnoty reklamy, a to o 13 %. Nejvíce si polepšila kinoreklama. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

V porovnání se zářím došlo k celkovému nárůstu ceníkové hodnoty reklamního prostoru o 13 %. Zvýšení zaznamenaly následující mediatypy: kinoreklama (o 35 %), OOHTV** (o 32 %), televize (o 20 %), outdoor (o 11 %), tisk (o 4 %) a rádio (o 2 %). Naopak pokles zaznamenala reklama v místě prodeje (-51 %) a indoor (-15 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti září změnilo na posledních pozicích. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 5,4 miliard korun), tisk (2 miliardy korun) a rádio (771 milionů korun). Na čtvrté pozici se pak stejně jako minulý měsíc umístil outdoor (493 milionů korun), na pátém kinoreklama (18,9 milionů korun) a na šestém OOHTV** (14,3 milionů korun). Předposlední místo v říjnu patřilo mediatypu indoor (6,6 milionů korun) a poslední skončila reklama v místě prodeje (4,5 milionů korun).

V říjnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 4,5 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)

bez vlastní inzerce

* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

 

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

 

** Mediatyp OOH: Z provozních důvodů ze strany deklarujícího subjektu Media Channel (Outdoor, OOH TV) nejsou k dispozici data za měsíc únor až říjen. Data budou doplněna při nejbližší možné příležitosti.