Reklamní investice – prosinec 2017

2664 zobrazení

V posledním měsíci roku 2017 zaznamenala ceníková hodnota reklamy napříč mediatypy pokles, a to o 21 %. Jako jediné si polepšily mediatypy kinoreklama a OOHTV**. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere. 

Ve srovnání s listopadovými výsledky došlo v prosinci k celkovému poklesu ceníkové hodnoty reklamy o 21 %. Největší propad pozorujeme u tisku (-26 %). Pokles dále zaznamenaly: televize (-22 %), indoor (-16 %), rádio (-15 %), outdoor (-8 %) a reklama v místě prodeje
(-5 %). Nárůst se projevil pouze u kinoreklamy (53 %) a OOHTV** (30 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se změnilo pouze na posledních třech pozicích. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 4,7 miliard korun), tisk (1,7 miliard korun) a rádio (692 milionů korun). Na čtvrté pozici byl v prosinci outdoor (433 milionů korun), na páté pak kinoreklama (37 milionů korun). Na šesté tentokrát skončila reklama v místě prodeje (14,6 milionů korun), na sedmé OOHTV (11,8 milionů korun) a na osmé indoor (5,8 milionů korun).

V prosinci využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 14,6 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

 

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

** Mediatyp OOHTV: Společnost Media Channel (Outdoor, OOH TV) nedodala z provozních důvodů do termínu uzávěrky svá data. O doplnění dat stále jednáme.