Reklamní investice – prosinec 2016

3610 zobrazení

V posledním měsíci roku 2016 zaznamenala ceníková hodnota reklamy napříč mediatypy pokles, a to o 21 %. Jako jediná si polepšila reklama v místě prodeje. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere. 

Ve srovnání s listopadovými výsledky došlo v prosinci k celkovému poklesu ceníkové hodnoty reklamy o 21 %. Největší propad pozorujeme u mediatypu OOHTV (-35 %). Pokles dále zaznamenaly: tisk (-25 %), televize (-22 %), outdoor (-17 %), kinoreklama (-9 %), rádio (-4 %). Nárůst se projevil pouze u reklamy v místě prodeje, a to o 41 %.

Pořadí žebříčku mediatypů se změnilo pouze na posledních třech pozicích. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 4,1 miliard korun), tisk (1,6 miliard korun) a rádio (693 milionů korun). Na čtvrté pozici byl v prosinci outdoor (385 milionů korun), na páté tentokrát skončila kinoreklama (22,8 milionů korun), na šesté OOHTV (19,6 milionů korun) a na sedmé pak reklama v místě prodeje (10,5 milionů korun).

V prosinci využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 10,5 milionů korun.

170120_Monitoring reklamy TAB - prosinec

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
In Store Media, POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic

** Mediatyp internet: Vzhledem k řešení technických problémů provozovatele Mafra obsahují jeho data za prosinec pouze částečné výkony za videoreklamu.