Reklamní investice – květen 2018

1810 zobrazení

V květnu roku 2018 zaznamenala ceníková hodnota reklamy napříč mediatypy vzestup, a to o 11 %. Pokles zaznamenal pouze mediatyp OOHTV**. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

 Ve srovnání s výsledky z minulého měsíce došlo v květnu k celkovému vzestupu ceníkové hodnoty reklamy o 11 %. Největší nárůst pozorujeme u reklamy v místě prodeje (127 %). Nárůst dále zaznamenaly další mediatypy: TV (12 %), outdoor (10 %), tisk (9 %), rádio (7 %), kinoreklama (7 %), indoor (5 %). Pokles se projevil u mediatypu OOHTV** (-1 %).

Přední místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 4,9 miliard korun), tisk (1,9 miliard korun) a rádio (734 milionů korun). Čtvrtou pozici v květnu zaujal mediatyp outdoor (472 milionů korun), pátou pak kinoreklama (19 milionů korun). Šestou pozici obsadila tentokrát reklama v místě prodeje (10 milionů korun), sedmou indoor (9 milionů korun) a osmou OOHTV** (8 miliony korun).

V květnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 10 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

** Mediatyp OOHTV: Společnosti Media Channel (Outdoor, OOH TV) a Onyx TV (OOH TV) nedodaly z provozních důvodů do termínu uzávěrky svá květnová data.