Reklamní investice – duben 2017

2892 zobrazení

V dubnu 2017 zaznamenala ceníková hodnota reklamy 5% nárůst. Z hlediska mediatypů zaznamenal největší nárůst outdoor, a to o 27 %. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere. 

Ve srovnání s březnovými výsledky došlo v dubnu v oblasti ceníkové hodnoty reklamy k celkovému 5% nárůstu hodnot. V rámci jednotlivých mediatypů pozorujeme nárůst u outdooru (o 27 %), dále u kinoreklamy (o 17 %), u televize (o 6 %) a u rádia (o 1 %). Naopak pokles se projevil u těchto mediatypů: u reklamy v místě prodeje (-76 %), OOHTV (-15 %) a tisku (-1 %). 

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti březnu nezměnilo. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 4,6 miliardy korun), tisk (1,6 miliardy korun) a rádio (625 milionů korun). Na dalších pozicích se umístily outdoor (447 milionů korun), kinoreklama (20,1 milionů korun), OOHTV (12,7 milionů korun) a reklama v místě prodeje (3,2 milionů korun).

V dubnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 3,2 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic

** Mediatyp internet: Vzhledem k technickým problémům provozovatele FTV Prima neobsahují jeho data za měsíce únor, březen a duben 2017 kompletní výkony za videoreklamu.
*** Mediatyp OOHTV: Z provozních důvodů ze strany deklarujícího subjektu Media Channel (Outdoor, OOHTV) nejsou k dispozici data za měsíc únor, březen a duben. Data budou doplněna při nejbližší možné příležitosti.