Reklamní investice – červen 2018

V červnu 2018 došlo k celkovému meziměsíčnímu poklesu ceníkové hodnoty reklamy, a to
o -6 %. Jediným mediatypem s mírným nárůstem bylo rádio. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.
 

V porovnání s květnem došlo k celkovému snížení ceníkové hodnoty reklamního prostoru
o -6 %. Snížení zaznamenala většina mediatypů: reklama v místě prodeje (-90 %), indoor
(-61 %), televize (-6 %) nebo tisk (-4 %). Naopak navýšení se projevilo u rádia (o 2 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti květnu mírně změnilo. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 4,5 miliard korun), tisk (1,8 miliard korun) a rádio (748 milionů korun). Na čtvrté pozici se pak umístil outdoor** (418 milionů), na páté OOHTV** (9,1 milionů korun) a na šesté kinoreklama** (9 milionů korun). Poslední dvě místa patřila indooru (3,6 milionů korun) a reklamě v místě prodeje (1 milion korun).

V červnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 1 milion korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

 

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

** Společnost Media Channel (Outdoor, OOH TV) nedodala z provozních důvodů do termínu uzávěrky svá červnová data.
Společnost Cinema City Czech (Cinema) nedodala z technických důvodů do termínu uzávěrky svá červnová data.
Na základě technické chyby byla do dat znovu načtena deklarovaná data za měsíc květen od poskytovatele RAILREKLAM (Outdoor).
Se společností Onyx TV (OOH TV) byla ukončena spolupráce z důvodu zániku této společnosti.