Reklamní investice – červen 2017

V červnu došlo k celkovému meziměsíčnímu poklesu ceníkové hodnoty reklamy, a to o 8 %. Největší nárůst zaznamenala reklama v místě prodeje. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

 V porovnání s květnem došlo k celkovému snížení ceníkové hodnoty reklamního prostoru
o 8 %. Za tímto poklesem stojí snížení hodnoty reklamy u čtyř mediatypů: televize (-14 %), internet (-5 %), kinoreklama (-2 %) a outdoor (-1 %). Na srovnatelných hodnotách zůstaly v červnu tisk a rádio. Naopak navýšení se projevilo u reklamy v místě prodeje (o 38 %) a OOHTV (o 2 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti květnu nezměnilo. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 3,8 miliard korun), tisk (1,8 miliard korun), rádio (687 milionů korun) a internet (618 milionů korun). Na páté pozici se pak umístil outdoor (444 milionů), na šesté kinoreklama (15,6 milionů korun), na sedmé OOHTV (9,6 milionů korun) a na poslední skončila reklama v místě prodeje (8,5 milionů korun).

V červnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 8,5 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic

** Mediatyp OOH: Z provozních důvodů ze strany deklarujícího subjektu Media Channel (Outdoor, OOH TV) nejsou k dispozici data za měsíc únor, březen, duben, květen a červen. Data budou doplněna při nejbližší možné příležitosti.

 

 

 

 

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři