Reklamní investice – září 2020

V září 2020 došlo k celkovému meziměsíčnímu nárůstu ceníkové hodnoty reklamy o 50 %. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

Ceníková hodnota reklamního prostoru zaznamenala v září meziměsíční nárůst o 50 %. Ten se projevil ve všech sledovaných mediatypech: v televizi (62 %), v tisku (30 %), v rádiu (30 %) a v reklamě mediatypu OOH* (34 %).

Zdroj: Nielsen Admosphere, foto: pixabay.com