Reklamní investice – září 2018

V září 2018 došlo k celkovému meziměsíčnímu nárůstu ceníkové hodnoty reklamy, a to
o 58 %. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

V září došlo k celkovému nárůstu ceníkové hodnoty reklamního prostoru o 58 %. Nárůst se v tomto měsíci objevil u všech mediatypů: reklama v místě prodeje (87 %), televize (72 %), indoor (70 %), outdoor** (59 %), na stejné pozici pak OOHTV* a kinoreklama (oba mediatypy shodně 43 %), rádio (39 %), a na poslední pozici tisk (35 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti srpnu nezměnilo. První místo s největším využitým reklamním prostorem obsadila televize (s hodnotou 5,1 miliard korun), na druhém se umístil tisk (1,9 miliard korun). Rádio (732 milionů korun) obsadilo třetí pozici. Na čtvrté je pak outdoor** (500 milionů korun), na páté kinoreklama (15 milionů korun) a na šesté pozici skončil mediatyp OOHTV* (13 milionů korun). Předposlední pozice patří reklamě v místě prodeje (6,7 milionů korun) a poslední mediatypu indoor (5,5 milionů korun).

V září využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 6 721 000 korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM, Superboard
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

** Do monitoringu dat byl zařazen nový poskytovatel OOH dat – Superboard (outdoor). Data jsou k dispozici od července 2018.
Společnost Media Channel (Outdoor, OOH TV) nedodala z provozních důvodů do termínu uzávěrky svá zářijová data