Reklamní investice – prosinec 2018

V prosinci 2018 došlo k celkovému meziměsíčnímu poklesu ceníkové hodnoty reklamy, a to o 22 %. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

V prosinci došlo k celkovému poklesu ceníkové hodnoty reklamního prostoru o 22 %. Nárůst se v tomto měsíci objevil pouze u dvou mediatypů: reklama v místě prodeje (401 %) a indoor* (18 %). Ostatní mediatypy zaznamenaly pokles: tisk (-28 %), OOHTV* (-21 %), televize (-20 %), rádio (-19 %), outdoor* (-15 %), kinoreklama (-11 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti minulému měsíci trochu změnilo. První místo s největším využitým reklamním prostorem obsadila televize (s hodnotou 5,1 miliard korun), na druhém se umístil tisk (1,6 miliard korun). Rádio (656 milionů korun) obsadilo třetí pozici. Na čtvrté je pak outdoor* (428 milionů korun) a na páté kinoreklama (25,9 milionů korun). Šestá pozice patří reklamě v místě prodeje (22,9 milionů korun) a sedmá mediatypu indoor* (11,2 milionů korun). Na poslední pozici je mediatyp OOHTV* (9,4 milionů korun).

V prosinci využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 22,9 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)

bez vlastní inzerce

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM, Superboard
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

* Do monitoringu dat byl zařazen nový poskytovatel OOH dat – Superboard (outdoor). Data jsou k dispozici od července 2018.

Společnost Media Channel (Outdoor, OOH TV) nedodala z provozních důvodů do termínu uzávěrky svá prosincová data.

Byla doplněna chybějící data od společnosti DYNAMIX MEDIA (Indoor) za měsíc listopad.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Foto: pixabay.com

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010