REKLAMNÍ INVESTICE – PROSINEC 2015

Poslední měsíc roku 2015 se nesl ve znamení meziměsíčního poklesu ceníkové hodnoty reklamy, snížila se o 21 %. Polepšila si jedině reklama v místě prodeje. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

Ve srovnání s listopadovými výsledky došlo v prosinci k celkovému poklesu ceníkové hodnoty reklamy o 21 %. Největší propad pozorujeme u mediatypu OOHTV *) (-35 %). Pokles dále zaznamenaly: tisk (-27 %), televize (-24 %), kinoreklama (-16 %), rádio (-11 %), internet (-10 %) a outdoor *) (-4 %). Nárůst se projevil pouze u reklamy v místě prodeje (o 26 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se změnilo pouze na posledních pozicích. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily už tradičně televize (s hodnotou 3,3 miliardy korun), tisk (1,7 miliardy korun), internet (664 milionů korun) a rádio (606 milionů korun). Na dalších pozicích se umístily outdoor (400 milionů korun), kinoreklama (32,4 milionů korun), na sedmém místě tentokrát skončila reklama v místě prodeje (18,9 milionů korun) a na osmém pak OOHTV (11,6 milionů korun).

V prosinci využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 18,9 milionů korun.

160119_Monitoring reklamy - prosinec - tab

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)

bez vlastní inzerce

*Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring.

**Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
In Store Media, POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic

*) Z provozních důvodů nejsou ze strany deklarujícího subjektu Media Channel (Outdoor, OOHTV) k dispozici data za měsíc listopad a prosinec. Jakmile budou data dodána, budou doplněna při nejbližší možné příležitosti.

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři