Reklamní investice – listopad 2018

943 zobrazení

V listopadu 2018 došlo k celkovému meziměsíčnímu nárůstu ceníkové hodnoty reklamy, a to o 9 %. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

V listopadu došlo k celkovému nárůstu ceníkové hodnoty reklamního prostoru o 9 %. Nárůst se v tomto měsíci objevil u těchto mediatypů: reklama v místě prodeje (279 %), kinoreklama (31 %), tisk (20 %), TV (7 %), rádio (1 %). Pokles se v listopadu objevil u mediatypu OOHTV
(-7 %) a outdoor (-1 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti minulému měsíci výrazně nezměnilo. První místo s největším využitým reklamním prostorem obsadila televize (s hodnotou 6,4 miliard korun), na druhém se umístil tisk (2,3 miliard korun). Rádio (813 milionů korun) obsadilo třetí pozici. Na čtvrté je pak outdoor* (502 milionů korun), na páté kinoreklama (29,2 milionů korun) a na šesté pozici skončil mediatyp OOHTV* (12 milionů korun). Poslední pozice patří reklamě v místě prodeje (4,6 milionů korun).

V listopadu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 4,6 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)

bez vlastní inzerce

Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM, Superboard
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

* Do monitoringu dat byl zařazen nový poskytovatel OOH dat – Superboard (outdoor). Data jsou k dispozici od července 2018.

Společnosti Media Channel (Outdoor, OOH TV) a DYNAMIX MEDIA (indoor) nedodaly z provozních důvodů do termínu uzávěrky svá listopadová data.

Zdroj: Nielsen Admosphere