Reklamní investice – Duben

Ve srovnání s březnovými výsledky došlo v
dubnu k celkovému navýšení ceníkové hodnoty reklamy o 5 %. Největší nárůst
pozorujeme u reklamy v místě prodeje (o 31 %). Růst dále zaznamenaly
mediatypy: kinoreklama (o 17 %), outdoor *) (o 9 %), tisk (o 8 %),
OOHTV (o 6 %), televize (o 5 %) a internet (o 3 %). Pokles se projevil
u jediného mediatypu, a to u rádia (-3 %).

 

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti březnu mírně
změnilo. První čtyři místa s největším využitým reklamním prostorem
obsadily už tradičně televize (s hodnotou reklamy 3,2 miliardy korun),
tisk (1,6 miliardy korun), rádio (533 milionů korun) a internet (455 milionů
korun). Na dalších pozicích se umístily mediatypy outdoor (366 milionů korun),
reklama v místě prodeje (18,3 milionů korun), OOHTV (17,7 milionů korun) a
kinoreklama (12,9 milionů korun).

 

 

V dubnu využili zadavatelé reklamní prostor
v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 18,3 milionů korun.

 

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
In
Store Media, POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, EURO NOVA & PARTNER`S*, euroAWK, HANDY
MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech
Republic, Super Poster, MediaChannel,
RAILREKLAM

Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic