Reklamní investice – březen 2017

2894 zobrazení

V březnu 2017 došlo k meziměsíčnímu nárůstu ceníkové hodnoty reklamy, a to o 30 %. Nejvíce si polepšila reklama v místě prodeje. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

Nejvíce v březnu narostla hodnota reklamního prostoru u reklamy v místě prodeje (o 358 %). Zvýšení zaznamenaly i všechny ostatní mediatypy: kinoreklama (o 95 %), televize (o 36 %), tisk a rádio (oba shodně o 28 %), internet (o 13 %), outdoor (o 6 %) a OOHTV (o 2 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti únoru mírně proměnilo. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily už tradičně televize (s hodnotou reklamy ve výši 4,3 miliardy korun) a tisk (1,6 miliardy korun). Na třetím místě skončilo rádio (616 milionů korun), na čtvrtém pak internet (560 milionů korun). Na dalších pozicích se umístily outdoor (351 milionů korun), kinoreklama (17,2 milionů korun), OOHTV (14,9 milionů korun) a reklama v místě prodeje (13,7 milionů korun).

V březnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 13,7 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)

bez vlastní inzerce

* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic

** Mediatyp internet: Po odstranění technických problémů proběhla oprava dat provozovatele Seznam.cz.  Jsou opraveny výkony za měsíce září, říjen, listopad, prosinec 2016, dále pak leden a únor 2017.   

Po odstranění technických problémů proběhla oprava dat provozovatele CET 21 za únor 2017.

*** Mediatyp OOHTV: Z provozních důvodů ze strany deklarujícího subjektu Media Channel (Outdoor, OOH TV) nejsou k dispozici data za měsíc únor a březen. Data budou doplněna při nejbližší možné příležitosti.

K 1. 3. 2017 byla ukončena vzájemná spolupráce se společností  In Store Media (Instore) ve věci poskytování dat. Společnost od 6/2015 nerealizovala žádné kampaně, proto bylo dohodnuto její vyřazení z monitoringu dat.