Trendy v retailu 2016 – 20. 4. 2016

V první části programu semináře budou detailně představeny klíčové trendy v retailu na evropské i celosvětové úrovni a aktuální příklady z praxe o nejnovějším vývoji retailového prostředí z hlediska významných změn nejen v komunikaci se zákazníkem.

Do druhé části bude zařazena panelová diskuze, které se zúčastní vybraní zástupci předních maloobchodních společností a dodavatelů značkových výrobků. Budou diskutována témata z první části semináře: Jaká je realita na našem trhu? Proč u nás v retailu nefunguje to, co funguje ve světě? Jaké je řešení?

Termín: 20. 4. 2016 od 12,00 do 16,00 hod
Místo: Praha, Na Příkopě 22
Pořadatel: POPAI CE

Více informací a přihláška: ZDE