In-store komunikace – 26. 4. 2016

3346 zobrazení

Cílem školení je představení in-store komunikace v celkovém kontextu marketingové komunikace, dále podívání se na společenskou realitu v pozadí nákupního rozhodování. Účastnící se seznámí s principy typologie nakupujících a impulzního nákupního chování, s typy a využitím nákupních impulzů v instore komunikaci, dozvědí se více o nákupních strategiích a typologii nákupních misí. Seznámí se s modelem EIEP (Exposure, Interruption, Engagement, Purchase), zjistí jaká jsou obecná pravidla implementace in-store komunikace v návaznosti na impulzní rozhodování a dané principy nákupního chování. Účastníci se dozví jaké jsou vizuální a prostorové aspekty komunikace v místě prodeje a seznámí se s principy umisťování komunikačních prostředků v prodejnách a s principy rozmisťování a zvýrazňování zboží v regálech (v návaznosti na rozhodovací stromy zákazníků). V neposlední řadě se dozví více informací o praktické perspektivě funkce mozku při zpracování obrázků a textů i o práci s dominantními podněty a kontrastem. Zjistí také jakou roli hraje pohled a oční kontakt při nakupování.

Termín: 26. 4. 2016
Místo: Praha
Pořadatel: ATOZ group

Více informací a přihláška: ZDE