Nová dm kampaň Respekt poukazuje na jedinečnost každého člověka

Slepá malířka, anesteziolog a zároveň DJ a dalších 5 osobností: To jsou protagonisté nové kampaně značky dm pod názvem „Respekt“. Každá ze 7 osobností je ztělesněním jedné ze 7 vlastností, které společně symbolizují hodnoty dm drogerie markt. Poselstvím kampaně je ukázat člověka v jeho jedinečnosti, mnohotvárnosti a vyjádřit mu respekt a uznání. Od ledna doprovází kampaň také nové reklamní spoty.

Hodnoty jako respekt a jedinečnost jsou hluboce zakořeněny i ve filozofii společnosti dm. Žijí nejen v každodenním kontaktu se zákazníky, ale také v rámci samotné společnosti. Být člověkem znamená vyznačovat se určitými vlastnostmi. A být člověkem v dm znamená být respektován takový, jaký jsem. Každého zákazníka vnímáme jako jedinečnou osobnost, a tak k němu i přistupujeme,“ uvádí Martina Horká, jednatelka dm.

Tváří kampaně ukazující na výjimečnost každého z nás je sedm osob. Stejně jako v předchozích kampaních, ani v této nefigurují modelové či herci. dm v sedmi krátkých portrétech postupně představí skutečné příběhy reálných lidí, kteří se vyznačují určitou vlastností, jež výrazně ovlivňuje jejich život. Díky ní jsou jedineční. Nezáleží na tom, zda nás tato vlastnost překvapuje či nám imponuje. Respekt si zaslouží všichni.

Například malířka Claudia, která ve dvaceti letech oslepla. Ani po zákeřné nemoci nepřestala malovat. Projevila se u ní jedinečná vlastnost: rychlá reakce na změnu a přizpůsobení se novým podmínkám. Nebo Lois, jenž zasvětil svůj život horám, a kromě toho se sám naučil hrát
na 40 hudebních nástrojů. Svou radost z hudby předává ostatním při koncertech vážné hudby v poutním kostele.

„Člověk jako každý jiný. Výjimečný.“ – tak zní moto nové kampaně, která odkazuje na známé dm poselství: „Zde jsem člověkem, zde nakupuji.“

Martina Horká uvádí, že kampaň Respekt pohlíží na téma lidské existence novým pohledem: „Bytí člověka je definováno určitými základy. Uznání lidí v jejich důstojnosti a takových, jací jsou – to je charakteristické pro respekt. A také pro dm, jejíž hodnoty se odráží ve slibu značky a v jejím chování k zákazníkům i spolupracovníkům.

Příběhy sedmi osobností, jejichž rozmanitost reprezentují vlastnosti jako je houževnatost, empatie, vytrvalost, sebekontrola, týmový duch, vnitřní motivace nebo seberealizace, jsou k dispozici na webových stránkách dm a během ledna a února budou představeny také v televizi. Téma nové kampaně se postupně promítne do všech komunikačních kanálů.

TV spoty kampaně:

https://www.youtube.com/watch?v=9vSejOJmSb0

https://www.youtube.com/watch?v=c9X7sE7WZBE

https://www.youtube.com/watch?v=AWG54mz1OUo

https://www.youtube.com/watch?v=NPhakbRNizE

 

Zdroj a foto: dm drogerie markt Česká republika