Díky revolučnímu nástroji slaví L’Oréal mezinárodní úspěchy při ochraně životného prostředí

Několik dnů před celosvětovým Dnem Země, který slavíme 22. dubna, zveřejnila společnost L’Oréal výslednou zprávu za rok 2017 k plnění svého programu v oblasti trvalé udržitelnosti Sharing Beauty with All. Zpráva akcentuje významný pokrok při plnění cílů v oblasti udržitelné inovace i boje proti změně klimatu.

„V roce 2017 jsme opět dokázali, že ekonomický úspěch a výsledky v oblasti ochrany životního prostředí jdou v našem případě ruku v ruce,“ uvedla Alexandra Palt, ředitelka korporátní odpovědnosti Skupiny. „Chceme ukázat, že odpovědný růst není jen možný, ale nutný – a že trvalá udržitelnost pomáhá vytvářet pro nás všechny takovou budoucnost, kterou si přejeme.“

Společnost L’Oréal zavedla v minulém roce nástroj SPOT (Sustainable Product Optimisation Tool) pro udržitelnou produktovou optimalizaci napříč všemi svými značkami. V kosmetickém průmyslu je SPOT prvním prostředkem svého druhu. Na vývoji metodiky pro tento nástroj, který měří veškeré environmentální a společenské dopady kosmetického produktu a identifikuje možné oblasti pro zlepšení, pracují od roku 2014 týmy společnosti L’Oréal s podporou mezinárodních odborníků. Díky němu je společnost L’Oréal schopna naplňovat svůj cíl, jímž je zlepšit do roku 2020 společenský a environmentální profil u 100 % svých nových produktů.

Nástrojem SPOT bylo v roce 2017 vyhodnoceno 100 % nových či inovovaných produktů a u 76 % produktů uvedených na trh v roce 2017 došlo ke zlepšení.

 

V roce 2017 vyprodukovala činnost společnosti L’Oréal ve výrobních a distribučních centrech při srovnání s rokem 2005 v absolutním měřítku o 73 % uhlíkových emisí méně, a to i přes 33% zvýšení objemu výroby. Na konci roku 2017 navíc 24 průmyslových závodů skupiny dosáhlo uhlíkové neutrality.

Tento mimořádně skvělý výsledek pozitivně kvitovala i organizace CDP, mezinárodní nezisková platforma pro zveřejňování informací o životním prostředí. V roce 2017 byla společnost L’Oréal již podruhé za sebou jednou z pouhých dvou společností na světě – a jediným zástupcem francouzského průmyslu mezi třemi tisícovkami hodnocených, které získaly nejlepší „rating“ AAA v hodnocení CDP zaměřeném na tři hlavní oblasti: na boj proti změně klimatu, na řešení nedostatku pitné vody a na boj proti odlesňování.

O výsledcích společnosti L’Oréal se psalo také v americkém časopise Newsweek. L’Oréal vede žebříček 2017 Green Ranking s 89,9 %, a je tak nejlepší mezi 500 společnostmi.

L’Oréal potvrzuje svůj závazek bojovat proti změně klimatu v souladu s iniciativou
Science Based Targets

V rámci iniciativy Science Based Targets se společnost L’Oréal zavázala k plnění dalších cílů v boji proti změně klimatu a snižování uhlíkové stopy do roku 2030. Záměrem je snížit o 25 % v absolutním měřítku oproti roku 2016 objem generovaných emisí skleníkových plynů, tj. těch, které produkuje přímo L’Oréal, i těch, které se generují nepřímo, například činností dodavatelů nebo používáním produktů spotřebiteli.

 

Zdroj a foto: L’Oréal

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010