Coca-Cola předvedla automat přátelství

Společnost Coca-Cola instalovala v sedmi zemích speciální automat přátelství. Tento automat nabízel dvě láhve koly za cenu jedné, ale pouze za předpokladu, že se se dva lidé domluví a spolupracují na stisku tlačítka umístěného na automatu příliš vysoko.  

Vše proběhlo v jeden den – ve dni přátelství. A pro jeho lepší oslavu lidé mohli získat jednu láhev koly zdarma právě jen tehdy, když spolu budou spolupracovat.

Výsledkem této guerilla kampaně bylo rozdání 800 lahví koly za 9 hodin provozu tohoto speciálního automatu, což je o 1 075% více než za stejnou dobu u standardního prodejního automatu.

Za hodnotu těchto 800 lahví bylo dosaženo tisíce komentářů na blozích a na sociálních sítí po celém světě. Navíc informace o kampani zveřejnili na prvních stránkách významné deníky jako například AdvertisingAge, Creativity, imag in nebo POPSOP. Jen hodnota těchto novináři pozitivně přijímaných PR zpráv, bez započítání PR hodnoty na sociálních sítích, se dá vyčíslit v desetitisících dolarů, takže z mediálního hodnocení byla tato kampaň velmi úspěšná.

Automat přátelství v nákupním středisku v kalifornském San Diegu, USA:

Zdroj a foto:  Creative Guerrilla Marketing