Rozhovor měsíce 6/2019 – Jakub Malý

2363 zobrazení

Pro rozhovor měsíce června jsme oslovili pana Jakuba Malého, který ve výzkumné společnosti Ipsos s.r.o. zastává pozici Managing Directora CZ a Deputy CEO Ipsos Central Europe.

V rozhovoru jsme především hovořili o moderních výzkumných technikách pro retailery.

——-

Ve společnosti Ipsos oslavíte v srpnu, pane Malý, plných 16 let, z toho na pozici Managing Director 3,5 roku. Zastáváte také pozici Deputy CEO Ipsos Central Europe. Jak se společnost Ipsos v ČR za tu dobu změnila?
Velmi a zároveň vlastně velmi málo 😊. V době, kdy jsem do Tamboru (pozn. původní česká společnost, začleněná od roku 2007 do globální sítě Ipsos) nastupoval jako 19. zaměstnanec, jsme stále ještě trochu dělali „všichni všechno“; osobně jsem vytvářel dotazníky, scriptoval je, prováděl dotazování, zpracovával a vyhodnocoval data, následně z nich vytvářel report a šel jej prezentovat klientovi. Dnes máme de facto na každou z těchto činností specializované týmy – a to je moc dobře, protože naši lidé jsou v každé z nich lepší než jsem, kdy byl já.
Naopak v podnikatelském přístupu k věci, zápalu a zdravém sebevědomí se Ipsos proměnil jen velmi málo. Z toho mám velkou radost, protože to vnímám jako nejzásadnější vklad Radka Jalůvky (pozn. zakladatel Tamboru z roku 1992 a dodnes menšinový vlastník Ipsosu) ve prospěch českého marketingového výzkumu.

Společnost Ipsos nabízí pro své zákazníky široké portfolio výzkumných služeb a technik. O jaké je, pane Malý, mezi retailovými zákazníky v ČR největší zájem?
V retailu vždy byla a asi zřejmě i vždy budou dvě zásadní témata – pochopení vlastních i konkurenčních zákazníků a pak porozumění rozhodovacího procesu vedoucímu ke koupi. To jsou i dnes klíčové oblasti, o kterých s obchodníky diskutujeme. Do obou z nich zároveň více a více promlouvají nové technologie; a to nejen jako jeden z informačních a nákupních kanálů, ale i způsobů testování nových konceptů a iniciativ.

Před pár týdny jsme psali o největší evropské virtuální laboratoři Virtuplex, kterou úspěšně pro své zákazníky využíváte. Můžete tuto laboratoř prosím popsat a jaké služby může poskytovat pro retailery?
Ano, to je přesně ono zmiňované využití nových technologií – naším cílem je povznést využití virtuální reality z „hračky“ na seriózní součást vývoje a plánování firem hledajících chytrá řešení. A právě to prostřednictvím strategické spolupráce s Virtuplexem a Etnetera Group nabízíme našim klientům. Virtuplex umožňuje na 600 m2 virtuální testování designu, navigace, rozložení regálů, podobu regálů samotných či vlivu POS materiálů. To vše pro vícero uživatelů v jedné VR scéně najednou, takže např. 5 osob může chodit kolem stejného regálu a mohou pracovat na jeho finální podobě a diskutovat alternativy. Toto se děje za zlomek času i nákladů oproti tomu, kdy se proti sobě testují různé makety nebo se pro testovací účely přestavuje existující obchod. 

Retailerům nabízíte, mimo jiné, také produkt Nákupní cesta & Shopper Research. Můžete prosím v krátkosti popsat jeho zaměření a jaké typy zákazníků tento produkt nejčastěji využívají?
Jde o produktové „zabalení“ oněch nejčastěji sledovaných oblastí, tj. pochopení zákazníků a porozumění rozhodovacímu procesu. Přičemž v dnešní podobě jsou tímto řešení prostoupeny off-line i on-line podoby lidského života, neboť se v realitě již často mísí – a to je pro nás vždy důležité, aby naše zkoumání vždy co nejlépe reflektovalo realitu. Různé alternativy tohoto řešení pak využívají jak obchodníci, tak i výrobci zboží krátko a dlouhodobé spotřeby.

Vaše agentura nabízí také výzkumnou techniku s názvem Mystery Shopping.Využívají ji v ČR zákazníci více nebo méně než v minulosti? A v jakých oborech je o tuto techniku největší zájem?
Mystery shopping je nepochybně jednou z rostoucích disciplín uvnitř výzkumných aktivit všeobecně. Zásadní pro její růst je zejména pochopení, že i těm nejmenším firmám může přinést výrazné zlepšení (nejen) prodejní exekuce, a tím pádem i návratnosti investovaných zdrojů. Našimi klienty jsou společnosti se stovkami poboček v desítkách zemí, stejně jako společnosti s jednou jedinou obchodní jednotkou. Tradičně silnými zadavateli jsou v tomto ohledu finanční a telekomunikační služby, prodejci zboží dlouhodobé spotřeby, energetika nebo HoReCa. 

Co Vás, pane Malý, na aktuální pozici nejvíce vytěžuje a co Vás na ni nejvíce baví a oslovuje?

Úplně nejvíce mě vytěžuje práce s lidmi – a to jak externě, tak interně. Zároveň je to i oblast, která mě nejvíce baví, takže to vnímám jako optimálně trávený čas.

Na současném pracovním trhu se velmi těžko shánějí noví kvalitní zaměstnanci. Jakým způsobem své zaměstnance nalézáte?

Bojujeme s tím podobně, jako většina firem, se kterými se o tom bavím. Kromě nízké nezaměstnanosti vstupuje do hry také fakt, že čelíme významnému demografickému propadu v absolutních počtech zástupců absolventských ročníků. Asi nebude úplně překvapením, že úplně nejvíce nových zaměstnanců k nám nastupuje na doporučení – ať už od stávajících členů Ipsos týmu, tak i od našich klientů. Dalšími důležitými zdroji jsou dlouholeté spolupráce s vybranými katedrami vysokých škol a také neutuchající aktivita našeho HR týmu.

Jaké novinky pro své zákazníky v nejbližší době připravujete?
O těch úplně v přípravě pochopitelně v této fázi mluvit nemohu, nicméně v naší již známé nabídce budeme i nadále posilovat jeden z hlavních pilířů naší strategie – a sice smysluplné využívání nových a pokročilých technologií.

Společnost Ipsos nabízí asociaci POPAI CE prostory a zázemí pro její semináře a workshopy. Jak toto spojenectví vzniklo a plánuje se jeho rozšíření?
Jak to tak bývá, tato spolupráce vznikla během konstruktivního dialogu. To je mi osobně velmi blízký postup a mám v plánu se jej držet i do budoucna. Logicky se nabízí například možnost rozšíření spolupráce na poli využití virtuální reality.

Vaše práce, pane Malý, je velmi náročná na čas i stres. Jak ve volném čase odpočíváte a nabíráte novou energii?  
Nejsilnějším zdrojem energie je pro mě moje rodina a čas s ní strávený, a proto si do tohoto času také nenechávám zasahovat. Nejsilnějším zdrojem inspirace je pak kontakt s lidmi, kteří skutečně mají co říct – ať už z profesního, nebo i čistě lidského hlediska. Když se člověk naučí takové lidi a okamžiky poznávat, je to silně návyková záležitost.

Děkuji Vám, pane Malý, za rozhovor. A přeji Vám i Vaší společnosti úspěšné léto a celý rok 2019.

Za redakci se ptal Miroslav Oupic.