Kraj diskontů a hypermarketů

Ústecký kraj je z hlediska maloobchodní sítě charakteristický především vysokým počtem diskontních prodejen, kterých je v kraji umístěno 62, ale také vysokým rozsahem prodejní plochy hypermarketů (více než 123 tis. m2). Silná pozice těchto dvou formátů je dána dvěma hlavními podmínkami. První z nich je vysoký počet poměrně velkých měst, která jsou vhodná pro výstavbu hypermarketů. V kraji je 15 měst nad 10 tis. obyvatel, což již je při odpovídajícím zázemí poměrně zajímavý trh pro malý hypermarket. Pro diskontní řetězce hraje především fakt, že v jednotlivých okresech Ústeckého kraje je poměrně nízká kupní síla a obyvatelé jsou více cenově orientováni. Supermarketů je v Ústeckém kraji 35, což je poměrně malý počet na to, kolik významných měst v Ústeckém kraji leží. V rámci Ústeckého kraje prakticky nefungují prodejny COOP a malé samoobsluhy vůbec zde hrají pouze okrajovou roli.

Bez malých samoobsluh

Hypermarkety v Ústeckém kraji zaujímají 63 % veškeré prodejní plochy potravinářských řetězců, což je vysoko nad celostátním průměrem (56 %), ten mírně převyšují i prodejní plochy zde umístěných diskontních řetězců (23 % vůči 21 %). Na-opak supermarkety mírně ztrácejí a řetězené malé samoobsluhy se v Ústeckém kraji až na výjimky prakticky nevyskytují. Podíl formátů jednotlivých potravinářských řetězců v Ústeckém kraji na jejich celkové prodejní ploše (v %)Nejvyšší rozsah prodejních ploch potravinářských řetězců má v rámci jednotlivých okresů Ústeckého kraje metropolitní okres Ústí nad Labem, kde je přes 40 tis. m2 těchto prodejních ploch. Více než 30 tisíc m2 prodejní plochy řetězců je v okresech Chomutov (37 tis.) a Teplice (31 tis.). Naopak ve vnitrozemských okresech s menšími centry (Litoměřice, Louny) nepřevyšuje absolutní rozsah prodejní plochy řetězců 20 tisíc m2.

Dominance hypermarketů

Absolutní dominance hypermarketů z hlediska podílu na celkovém rozsahu prodejních ploch řetězců v Ústeckém kraji je zřejmá téměř ve všech okresech tohoto regionu kromě okresu Litoměřice. V ústeckém okrese disponují dokonce víc než ¾ veškeré prodejní plochy řetězců.  Druhé místo v tomto směru zaujímají téměř ve všech okresech kromě okresu Děčín diskontní prodejny. V přepočtu na obyvatele disponuje nejvyšším počtem prodejních ploch potravinářských řetězců okres Ústí nad Labem, následovaný okresy Chomutov a Most, průměr kraje převyšuje ještě okres Teplice. Naopak okresy Děčín, Louny a Litoměřice jsou z hlediska přepočteného rozsahu ploch pod průměrem Ústeckého kraje i celého státu, u okresu Litoměřice se dokonce jedná o hluboký podprůměr.

Jedničkou v počtu prodejen je Penny Market.

Absolutně nejvíce prodejen ze všech potravinářských řetězců v Ústeckém kraji provozuje diskontní řetězec Penny Market, který v kraji figuruje celkem 37krát, také na druhém místě s 20 prodejnami figuruje diskontní řetězec, a to Lidl. Z hlediska rozsahu prodejních ploch v kraji dominují hypermarkety Kaufland s téměř 35 tisíci m2 prodejních ploch a 10 prodejnami, následuje Tesco hypermarket s 30 tisíci m2 prodejních ploch a šesti prodejnami. Mezi supermarkety je v Ústeckém kraji nejsilnější Billa s 17 prodejnami, následovaná řetězcem Tesco supermarket s 12 prodejnami.

V oblibě vedou diskonty

Celkem 45 % zákazníků z Ústeckého kraje považuje za své hlavní nákupní místo potravin hypermarket, je to o něco málo více, než činí republikový průměr. Oproti českému průměru však v Ústeckém kraji výrazně posilují diskontní řetězce, které zde za své hlavní nákupní místo považuje 36 % obyvatel, o 11 % více, než v ČR jako celku. Supermarkety jsou v kraji i ze zákaznického pohledu mírně slabší než v ČR a o velmi slabé pozici malých prodejen v Ústeckém kraji již byla řeč. Za své hlav-ní nákupní místo potravin je zde považuje pouze 3 % zákazníků, což je však také dáno strukturou osídlení (slabé venkovské osídlení, malý počet těchto prodejen v kraji).


Zdroj: Retail Info Plus, 11/2011

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme