Díky revolučnímu nástroji slaví L’Oréal mezinárodní úspěchy při ochraně životného prostředí

1318 zobrazení

Několik dnů před celosvětovým Dnem Země, který slavíme 22. dubna, zveřejnila společnost L’Oréal výslednou zprávu za rok 2017 k plnění svého programu v oblasti trvalé udržitelnosti Sharing Beauty with All. Zpráva akcentuje významný pokrok při plnění cílů v oblasti udržitelné inovace i boje proti změně klimatu.

„V roce 2017 jsme opět dokázali, že ekonomický úspěch a výsledky v oblasti ochrany životního prostředí jdou v našem případě ruku v ruce,“ uvedla Alexandra Palt, ředitelka korporátní odpovědnosti Skupiny. „Chceme ukázat, že odpovědný růst není jen možný, ale nutný – a že trvalá udržitelnost pomáhá vytvářet pro nás všechny takovou budoucnost, kterou si přejeme.“

Společnost L’Oréal zavedla v minulém roce nástroj SPOT (Sustainable Product Optimisation Tool) pro udržitelnou produktovou optimalizaci napříč všemi svými značkami. V kosmetickém průmyslu je SPOT prvním prostředkem svého druhu. Na vývoji metodiky pro tento nástroj, který měří veškeré environmentální a společenské dopady kosmetického produktu a identifikuje možné oblasti pro zlepšení, pracují od roku 2014 týmy společnosti L’Oréal s podporou mezinárodních odborníků. Díky němu je společnost L’Oréal schopna naplňovat svůj cíl, jímž je zlepšit do roku 2020 společenský a environmentální profil u 100 % svých nových produktů.

Nástrojem SPOT bylo v roce 2017 vyhodnoceno 100 % nových či inovovaných produktů a u 76 % produktů uvedených na trh v roce 2017 došlo ke zlepšení.

 

V roce 2017 vyprodukovala činnost společnosti L’Oréal ve výrobních a distribučních centrech při srovnání s rokem 2005 v absolutním měřítku o 73 % uhlíkových emisí méně, a to i přes 33% zvýšení objemu výroby. Na konci roku 2017 navíc 24 průmyslových závodů skupiny dosáhlo uhlíkové neutrality.

Tento mimořádně skvělý výsledek pozitivně kvitovala i organizace CDP, mezinárodní nezisková platforma pro zveřejňování informací o životním prostředí. V roce 2017 byla společnost L’Oréal již podruhé za sebou jednou z pouhých dvou společností na světě – a jediným zástupcem francouzského průmyslu mezi třemi tisícovkami hodnocených, které získaly nejlepší „rating“ AAA v hodnocení CDP zaměřeném na tři hlavní oblasti: na boj proti změně klimatu, na řešení nedostatku pitné vody a na boj proti odlesňování.

O výsledcích společnosti L’Oréal se psalo také v americkém časopise Newsweek. L’Oréal vede žebříček 2017 Green Ranking s 89,9 %, a je tak nejlepší mezi 500 společnostmi.

L’Oréal potvrzuje svůj závazek bojovat proti změně klimatu v souladu s iniciativou
Science Based Targets

V rámci iniciativy Science Based Targets se společnost L’Oréal zavázala k plnění dalších cílů v boji proti změně klimatu a snižování uhlíkové stopy do roku 2030. Záměrem je snížit o 25 % v absolutním měřítku oproti roku 2016 objem generovaných emisí skleníkových plynů, tj. těch, které produkuje přímo L’Oréal, i těch, které se generují nepřímo, například činností dodavatelů nebo používáním produktů spotřebiteli.

 

Zdroj a foto: L’Oréal