MAKRO Cash & Carry ČR navýší od 1. července mzdy všem svým provozním zaměstnancům

892 zobrazení

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s odbory uzavřela novou kolektivní smlouvu, která je platná do konce fiskálního roku 2021 (září 2021). Ve smlouvě bylo dohodnuto plošné navýšení mezd provozních pracovníků v rozmezí 500 až 1100 Kč měsíčně. Od ledna letošního roku mají také všichni zaměstnanci 25 dnů dovolené.

MAKRO uzavřelo v polovině května vyjednávání s odbory o nové kolektivní smlouvě.

„Vyjednávání o nové kolektivní smlouvě probíhalo od ledna letošního roku,“ říká Markéta Pavelková, personální ředitelka společnosti, a dodává: „Jsme spokojení, že smlouva byla uzavřena v dostatečném předstihu před vypršením stávající kolektivní smlouvy.“

V rámci této smlouvy bylo dohodnuto zvýšení mezd všech zaměstnanců MAKRO. Provozní zaměstnanci na prodejnách budou odměňováni lošně a jejich platy se zvýší o 500 až 1100 Kč měsíčně. Hlavní kritérium pro navýšení mzdy, na kterém se MAKRO s odbory dohodlo, je odbornost. Jde především o znalost velkoobchodních specifik zaměstnavatele, produktové vědomosti a další odborné zkušenosti.

Další změnou dohody, která přináší lepší podmínky pro zaměstnance, je zvýhodnění benefitu za odpracované roky ve společnosti, tzv. pracovního výročí. To nyní obdrží každý, kdo ve společnosti pracuje 5, 10, 15 a 20 let bez ohledu na přestávku, jako je mateřská dovolená či dlouhodobá nemoc. Od nového roku mají navíc všichni pracovníci 25 dnů dovolené, a to ihned od začátku pracovního poměru.

MAKRO si staví na spokojenosti svých zaměstnanců. „V pravidelném průzkumu spokojenosti nám letos odpovědělo 93 % zaměstnanců a celková angažovanost dosáhla 74 %,“ říká Markéta Pavelková. To potvrzuje také fakt, že téměř 40 % zaměstnanců MAKRO pracuje ve společnosti více než 10 let. „Spokojenost zaměstnanců je priorita, kterou se jako zaměstnavatel můžeme právem pochlubit, a věřím, že tomu tak bude i nadále,“ dodává Pavelková.

MAKRO letos získalo prestižní ocenění Zaměstnavatel roku v obchodě, které se uděluje u příležitosti sektorových cen MASTERCARD Obchodník roku.

Zdroj a foto: METRO/MAKRO Cash & Carry