Kategorie: InStore

Letáčky InStore

Letáčky

Staticko-dynamický nosič umístěný přímo u propagovaného výrobku jej zviditelní a odliší od konkurenčních výrobků umístěných vedle. Tento nosič přitáhne pozornost nakupujících a posílí znalost značky. Nejčastěji se tento nosič využívá pro různé soutěže, cenové

more   2638
Polepy mrazících boxů InStore

Polepy mrazících boxů

Statický vnitřní nosič umístěný na víku mrazicího boxu. V kombinaci s průhledným víkem je tento nosič dosti výrazný a naviguje nakupujícího přímo k produktu umístěném v tomto boxu. Je to velmi vhodná reklamní plocha umožňující odlišení se od

more   2546
Shelf Stopper InStore

Shelf Stopper

Statický vnitřní nosič, který je vyhodnocen jako nejžádanější médium v in-storu. Přitahuje pozornost nakupujících při průchodu uličkou, tím, že okamžitě zviditelňuje a odlišuje propagovaný výrobek od konkurenčních. Navíc výrazně zvyšuje u nakupujících počet impulzních nákupů.

more   8846
Podlahová grafika InStore

Podlahová grafika

Statický vnitřní nosič, který je umístěn na podlaze, zasáhne nakupujícího přímo u propagovaného výrobku. Je to atraktivní a i z dálky viditelné médium, které přitáhne nakupujícího přímo k regálu s propagovaným zbožím. Velmi výrazně zvyšuje počet impulsních

more   2494
Paletový design InStore

Paletový design

Statický vnitřní prvek, který je umístěn na prominentním místě v hlavních uličkách propagovaného segmentu zboží. Tento velmi výrazný vizuální prvek má okamžitý zásah na nakupující a vzbuzuje zájem o koupi. Nejčastěji se využívá především jako

more   2862
Polep vchodových dveří InStore

Polep vchodových dveří

Venkovní nosič, který je díky své velikosti doslova nepřehlédnutelný. Může být umístěn na pevné i pohyblivé části vchodových dveří. Zasahuje nakupujícího přímo před vstupem do hypermarketu. Jelikož je na tomto místě vysoká frekvence zákazníků,

more   5136
Vstupní brány InStore

Vstupní brány

Dynamický vnitřní nosič, který je přímo umístěný na vstupu do prodejny, zasáhne každého nakupujícího. Je to velice atraktivní a viditelný nosič. Tento pohyblivý nosič je vhodný pro podporu všech kategorií produktů.

more   2972
Stojan u vstupu InStore

Stojan u vstupu

Tento statický vnitřní nosič má vliv na nakupujícího přímo před vstupem nebo při odhodu na prodejní plochu. Reklamní brány jsou velmi viditelné, a proto jsou pro zadavatele velmi atraktivním nosičem. Nejvíce se využívají pro

more   2876
Polep pokladního pásu InStore

Polep pokladního pásu

Vnitřní dynamický nosič ve formě nálepky, který je umístěný v pokladní zóně na pokladních pohyblivých pásech. Je vhodný pro připomenutí produktu anebo služby v momentu před a při placení. Může sloužit jako alternativa pro efektivní a

more   3454