Reklamní investice – srpen 2017

1747 zobrazení

V srpnu došlo k meziměsíčnímu nárůstu ceníkové hodnoty reklamy, a to o 14 %. Polepšily si všechny mediatypy kromě reklamy v místě prodeje. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere. 

V porovnání s červencem došlo k celkovému vzrůstu ceníkové hodnoty reklamního prostoru o 14 %. Zvýšení zaznamenalo osm mediatypů z devíti: tisk (o 23 %), internet (o 13 %), televize a rádio (shodně o 12 %), OOHTV (o 11 %), outdoor (o 6 %), indoor (o 5 %) a kinoreklama (o 4 %). Naopak pokles zaznamenala reklama v místě prodeje (-17 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti červenci nezměnilo. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 2,5 miliard korun), tisk (1,3 miliard korun), rádio (508 milionů korun) a internet (490 milionů korun). Na dalších místech skončily outdoor (393 milionů korun), kinoreklama (10,9 milionů korun), OOHTV** (9,4 milionů korun), indoor (3,5 milionů korun) a reklama v místě prodeje (3,4 milionů korun).

V srpnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 3,4 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

** Mediatyp OOH: Z provozních důvodů ze strany deklarujícího subjektu Media Channel (Outdoor, OOH TV) nejsou k dispozici data za měsíc únor až srpen. Data budou doplněna při nejbližší možné příležitosti.